Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Konkurserna har minskat

 
Konkurserna har minskatKonkurserna minskar inom hotell- och restaurang. UC:s statistik för augusti månad visar att konkurserna i landet totalt har minskat med 34 procent, jämfört med samma månad i fjol. Glädjande nog minskar även konkurserna i näst intill alla branschsegment, med undantag för transportsektorn.

Hittills i år har konkurserna i Sverige ökar med 7 procent, jämfört med samma period föregående år.

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna minskar stort med 34 procent, vilket är den största procentuella minskningen av konkurser för en månad hittills under 2020. Det är dock många faktorer som påverkar om denna positiva trend ska bli ihållande.

- Den ekonomiska återhämtningen verkar gå snabbare än väntat. Efter ett fruktansvärt andra kvartal väntas nu BNP falla med 4-5 % under 2020 enligt flera bedömare, vilket inte är ett lika kraftigt fall som tidigare befarats. När konkurserna avtar kraftigt bland småföretagen är det ett ytterligare tecken på att det värsta är över. Men osäkerheten är fortfarande stor och kommer bara att avta när pandemin har försvunnit.

-Nu gäller det att fortsatt hålla i och hålla ut. Stötta dina lokala handlare på ett coronasäkert sätt, köp take-away exempelvis. Vi får göra vad vi kan för att undvika ytterligare en konkursvåg, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Konkurserna minskar inom hotell- och restaurang
medan transportsektorn kämpar i motvind

I augusti minskar konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 37 procent, jämfört med augusti i fjol, vilket är glädjande statistik sett till utvecklingen under våren och sommaren. En bransch som dock har det tufft är transportsektorn, där framför allt taxiåkarna kämpar i motvind.

-Taxiåkarna har mycket få körningar nu när resandet har avstannat och det syns i vår statistik. Antalet åkerier som har gått i konkurs har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under augusti 2020. Många taxibolag är små privata aktiebolag anslutna till en växel som franchisetagare med dyra fasta kostnader och små marginaler. Jag tror att många små taxiåkare överger branschen i den mån de kan och lägger ned sina aktiebolag nu när resandet fortsätter att vara mycket lågt, säger Richard Damberg.

-Att augusti månad skänker ett ljus över den annars så hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen är glädjande att se. Förhoppningsvis är trenden ihållande och de kreativa insatser aktörer i branschen genomför, såsom långtidsboende och studentboende på hotell och möjligheten till take-away på flertalet restauranger, bär frukt, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/


Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.