Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Ljudbubblor skapar bättre ljudmiljö på kontoret

 
Ljudbubblor skapar bättre ljudmiljö på kontoretMartin Ljungdahl Eriksson har skapat prototyper med inbyggda ljudbubblor. En ny avhandling från Högskolan Väst undersöker om ljudmiljön på öppna kontor går att göra mer behaglig genom innovativ ljuddesign. Istället för att sträva efter tysta miljöer har Martin Ljungdahl Eriksson skapat en ljudbubbla.

Martin Ljungdahl Eriksson är tredjepartsdoktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande och har bedrivit sin forskning i projekt finansierade av Edsbyn och Ludvig Svensson. Nu publiceras hans avhandling “Space in the Space – Designing Sound Environments for the Shared Indoor Workspace” där han forskat på möjliga designlösningar för kontor, i syfte att skapa bättre ljudmiljöer. 

– Poängen med de öppna miljöerna är att de ska leda till någon form av kunskapsspridning och att man ska kunna kommunicera bättre med varandra. Men forskningen är inte entydig när det gäller om öppna kontor faktiskt leder till ökad kunskapsspridning. Flera studier visar också att öppna kontorsmiljöer faktiskt kan resultera i mindre kommunikation. Det pågår för mycket, och ljudmiljöerna är väldigt dåliga. Sättet man traditionellt försökt lösa det på är att dämpa ljudet, eftersom det upplevs negativt. Men det har gjort att vi har skapat miljöer som är för tysta, vi hör våra kollegers prat och det stör oss kognitivt, vilket gör att vi inte kan fokusera på arbetet.

Martin Ljungdahl Eriksson har intresserat sig för ljud hela sitt yrkesverksamma liv. Först studerade han ljudteknik och ljuddesign, sedan arbetade han med Soundscaping som handlar om att skapa ljud till olika platser. De senaste sju åren har han forskat på ljuddesign. I den aktuella avhandlingen har han tagit fram en lösning, en kontorsstolsprototyp där nackstödet är försett med högtalare. I den har Martin designat bakgrundsljud som i sin tur skapar en ljudbubbla eller en transparent hinna av ljud. Men han har också tittat på prototyper i form av en bordsskiva och en fåtölj.

– Om man tänker om lite grann så är jag övertygad om att vi inte bara ska fokusera på att plocka bort ljud. Vi behöver använda ljud som designelement, men det måste vara behagligt och vara ett ljud man inte lägger märke till, och som halvt skyddar dig från omgivningen. Det ska inte vara helt avskärmande som det är med hörlurar, utan man ska kunna vara delaktig i samtal om man vill. Annars tappar vi poängen med öppna kontorsmiljöer, säger Martin.

Ett behagligt ljud

Martin betonar att prototypens uppgift inte handlar om att helt stänga in och av. Den ska inte heller spela musik ur högtalarna. Snarare ska det vara ett ljud som är behagligt men som man inte riktigt lägger märke till. Det får inte vara för intressant för att lyssna aktivt på, men samtidigt tillräckligt intressant för att inte tröttna på. Det gör att man själv kan bestämma om man vill vara delaktig i kollegers samtal eller om vara för sig själv. Ljudbubblan stänger inte ute allt, utan är transparent.

– Det ska vara lite som att man är på ett café och jobbar. När man hittar sitt flow i en sådan miljö gör man det för att man inte behöver fokusera på andra gästers samtal. Det är bara behagliga, icke-viktiga ljud omkring en. I korthet kan man säga att vi ger användaren makten. På en arbetsplats idag pådyvlas vi ljudmiljöer vi inte råder över. Användaren kan med en sådan här lösning välja sin egen ljudmiljö.

– Det viktigaste resultatet jag hittade i forskningsprojektet var att det behövs andra sätt att se på ljud, mer än att bara dämpa dem, och att när människor får möjlighet att välja så visar det sig att de är aktiva användare av ljudmiljön. Det innebär att vi vill kunna göra ljudmiljön behaglig och meningsfull, inte helt tyst. Idén att ”det måste vara tyst” har vi drivit för långt. Hur vi uppfattar en ljudmiljö kan inte enbart mätas i decibel, säger Martin.