Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fortsatt trängsel på uteserveringar trots åtgärder

 
  • Gästerna behöver påminnas om att hålla avstånd. En skylt eller ett anslag på plats krävs.

    Gästerna behöver påminnas om att hålla avstånd. En skylt eller ett anslag på plats krävs.

  • Rejält avstånd mellan borden och en skylt eller anslag med info om att hålla avstånd krävs.

    Rejält avstånd mellan borden och en skylt eller anslag med info om att hålla avstånd krävs.

Föregående
Nästa
 
Under helgen var miljöförvaltningen i Göteborg ute för att få en bild av trängseln på uteserveringar på restauranger, barer och caféer i centrala Göteborg. 
– Det vi ser är att folk sätter sig för tätt, trots att många verksamhetsutövare informerar och dukar med avstånd, säger Angelica Winter, avdelningschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.


Under lördagen besökte 10 inspektörer besökte 90 verksamheter i två områden i Göteborg;  Kungstorget-Avenyn-Vasastan inklusive Vasagatan och Vasaplatsen samt Eriksberg-Sannegården-Stenpiren-Esperantoplatsen.
Cirka 40 verksamheter med avvikelser men flera rättades till när de var på plats och ett tiotal av dessa behöver följas upp. En verksamhet bedöms ha allvarlig brist, med för stor trängsel. Miljöförvaltningen meddelar att en dialog fördes och justeringar gjordes på plats. Fortsatt dialog kommer även att föras med Smittskydd Västra Götaland.

Det samlade intrycket från inspektörerna är att de allra flesta verksamhetsutövare gör vad de kan för att minska trängsel och ge gästerna möjlighet att hålla trygga avstånd. På en en del verksamheter spelades dock så hög musik att gästerna upplevde att de behövde sitta tätt för att höra varandra.

Även gästerna behöver ta sitt ansvar

– Det är också många verksamhetsutövare som upplever att det är svårt att få gästerna att hålla avstånd. Många sällskap flyttar själva bord närmare varandra och sitter tätt. Där måste alla ta ett större ansvar, säger Angelica Winter, avdelningschef livsmedelskontrollen på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Avvikelserna handlade främst om:
Avsaknad av skylt eller anslag med info om att hålla avstånd. Trängsel fram för allt på grund av möbleringen och på uteserveringarna. Svårigheter att hinna med att hålla koll på gästerna på uteserveringen eftersom verksamheten har fått permittera och säga upp folk så att det inte är full personalstyrka. Tät dukning inom sällskap.

Insatsen är ett led i miljöförvaltningens och Smittskydd Västra Götalands samarbete för att minska smittspridningen av covid-19 och gjordes utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger, caféer mm (HSLF-FS 2020:9)

Av de verksamheter som hade allvarlig brist helgen innan denna så har tre av dem åtgärdat sina brister. En har vidtagit åtgärder, men kommunen för fortsatt dialog med Smittskydd Västra Götaland om ärendet.

Miljöförvaltningen vill genom sina inspektioner få en bild av hur det ser ut  vad gäller trängsel på framförallt uteserveringar, men också passa på att nå ut med information till verksamhetsutövare om vad de måste göra för att undvika att det blir för trångt bland gästerna.
Av: Annika Rådlund Källa: Göteborg stad