Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nya föreskrifter för serveringsställen

 
Nya föreskrifter för serveringsställenUtifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar, för restaurang och andra serveringsställen förlängs uppettiderna till klockan 22.30.

Exempel på anpassningar som genomförs inom nivå 3 den 1 juni:
Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala. Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.

Det blir möjligt för nöjesparker att ha öppet och det går att arrangera marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.

Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.

Det blir möjligt för restauranger och andra serveringsställen att ha öppet fram till klockan 22.30. När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Föreskrift: serveringsställen

Undvik trängsel

Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till.Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället.

Allmänna råd
Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att:
begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, ochanvända alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.Servering av mat eller dryckServering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande.Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att:
sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, ochantalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer. Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället.

Allmänna råd
För att trängsel ska undvikas bör den som driver ett serveringsställe vid behov öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter.

Tvätta händerna

Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.

Informera besökar
e
Den som driver ett serveringsställe ska informera besökare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Allmänna rådInformation om hur risken för smittspridning kan förhindras bör lämnas vid entréer, toaletter och andra platser där besökare uppehåller sig. Informationen bör vara väl synlig och innehålla information om vikten av att hålla avstånd och att sköta sin handhygien, att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord eller en bardisk och att man bör stanna hemma om man har symtom på covid-19.

Informera personalen
Den som driver ett serveringsställe ska säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smittspridning mellan besökare.

Allmänna råd

Sådan adekvat information är bland annat information om smittvägar och hygienrutiner samt hur smittspridning kan förhindras på serveringsstället.

Öppettider
Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 22.30 och klockan 05.00.

Ett serveringsställe får, oavsett vad som sägs i första stycket, hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället. Vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla minst en meters avstånd till varandra.

Källa: Folkhälsomyndigheten