Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Kan bli nya allmänna råd och restriktioner

 
Kan bli nya allmänna råd och restriktionerVaccinationsbevis kan bli aktuellt på restauranger och gym. Regeringen har nu på morgonen presenterat ett underlag från Folkhälsomyndigheten, där man tittar på olika scenarion hur smittspridningen och belastningen på sjukvården ser ut. Och om eventuella åtgärder kommer att vidtas.

- Vi står inför en oviss vinter, under hösten har smittspridningen ökat i Europa, även i Sverige ser vi nu att smittspridningen ökar - även om det är på väsentligt lägre nivåer än vad vi har sett innan. Samtidigt så manar den nya virusvarianten Omikron till ytterligare försiktighet, inledde Lena Hallengren.

Hon förklarade att när det gäller vaccinationsläget så har Sverige en generellt hög vaccinationstäckning men det finns fortfarande många som kan och bör vaccinera sig. Parallellt  med detta så växlar vården upp arbetet för att ge en tredje dos.

- Allt detta, en ökad smittspridning en ny virusvariant, vaccinationstäckningen och läget i vården måste vägas samman i bedömningen i var vi står och vad som behöver göras. Vi kan relativt snart bli tvungen att införa nya restriktioner. Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder, i går trädde bestämmelser i kraft när det gäller vaccinationsbevis som en åtgärd för sammankomster och åtgärd för offentliga tillställningar som hålls inomhus om det är fler än hundra personer. Används inte vaccinationsbevis då gäller vissa deltagarbegränsningar. 

Hon fortsatte med att läsa upp ytterligare information:

- För det andra: så kommer regeringen i närtid att remittera ett förslag om att möjliggöra vaccinationsbevis i andra verksamheter som till exempel restauranger och gym. För det tredje: för en vecka sedan gav regeringen folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram ett underlag till införande av vissa smittskyddsåtgärder men också för eventuella avvecklingar av smittskyddsåtgärder. Igår så redovisades den första delen av uppdraget. Karin Tegmark Wisell ska nu redogöra för förslagen:

- Jag bedömer att det kan bli att vi inför de allmänna råden igen för att bromsa smittan,  det kommer då att ge vaccinationsinsatsen en möjlighet att nå flera, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell 

Hon säger att de kan vara aktuellt redan nästa vecka.

- I så fall handlar det om att undvika trängsel, ha möten digitalt istället för fysiskt, hålla avstånd på arbetsplatsen och i viss mån arbeta hemifrån. Vi kommer att återkomma nästa om det.

- Vi på folkhälsomyndigheten kommer under nästa vecka att återkomma med en plan. Det ska samrådas med berörda aktörer. Vi vill beskriva läget och att människor ska börja att förstå att vi behöver åstadkomma en beteendeförändring för att förhindra en förändrad situation. Det som gäller är nu att testa dig, stanna hemma om du är sjuk, framförallt vaccinera dig och ta din påfyllnadsdos om det är aktuellt för det, sa Lena Hallengren.

- Deltavarianten är den som vi har här och som vi försöker åtgärda. Omikron är en ny variant, men det är samma typ av smitta så det är samma sak där - att man i så fall behöver bryta smittkontakter och hålla avstånd. Oberoende av vilken variant som kommer så har vaccinet en god effekt på svår sjukdom och död. Vaccinationerna är det i särklass viktigaste åtgärden, sa Karin Tegmark Wisell 

Hur blir det med evenemang?

- I ett första skede har vi en god situation i Sverige i jämfört med vad vi har haft tidigare,  det vi behöver göra att att bromsa smittspridningen. Det är allmänna råd riktade till offentliga miljöer och i viss mån arbetsgivare. Vi ser i den här rapporten, om vi ser framåt, att  vi har framtida scenarion - men vaccinationsbevisen är en viktig åtgärd som vi kan vidta där det är många människor som vistas.
Text: Annika Rådlund Foto: Getty Images


Taggar

Nyheter Restaurang