Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

"Arrangörer som använder vaccinationsbevis behöver inte begränsa sitt evenemang"

 
Arrangörer som använder vaccinationsbevis behöver inte begränsa sitt evenemangRegeringen meddelade den 17 september att de avser att gå vidare med förslaget om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021. Idag höll regeringen ytterligare en pressträff.

– Förra veckan kunde vi berätta om att Folkhälsomyndigheten inkommit med en hemställan om vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och att regeringen planerade att införa den möjligheten från 1 december, och igår fattade vi alltså det beslutet, förklarade kultur- och demokratiminister Amanda Lind vid dagens pressträff.

Hon ville förtydliga att detta är för att man vill verkar för att kultur och idrottsevenemang ska kunna fortsätta att arrangeras.

– Det här är inte ett krav på vaccinationsbevis, man att arrangörer som använder vaccinationsbevis inte behöver begränsa sitt evenemang, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter. Dessa gick ut på remiss i går och innebär bland annat att deltagarna ska ha en anvisad sittplats, sällskap ska inte vara större än åtta personer och att de håller ett avstånd på minst en meter mellan varje sällskap på möten och evenemang för de som tar emot mer än hundra personer. Detta gäller då alltså om man inte använder sig av möjligheten till vaccinationsbevis.

Syftet med att deltagare på allmänna sammankomster måste visa upp sitt vaccinbevis är för att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade. 

– Pandemin är inte över och i vår omvärld sprids nu smittan. Den negativa utvecklingen är oroande även om vi ännu inte sett en liknande utveckling i Sverige. Regeringen och Folkhälsomyndigheten ser därför behov av att kunna använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd för att begränsa smittkedjor, säger socialminister Lena Hallengren.


Regeringen remitterade redan i september ett förslag som innebär att de restriktioner som gäller för ett arrangemang kan lättas om arrangören kan garantera att deltagarna är vaccinerade genom att deltagarna visar upp ett vaccinationsbevis som visar att de är fullvaccinerade, det vill säga vaccinationsdelen i EU:s digitala covidbevis.

Detta innebär att om arrangören väljer att kräva vaccinationsbevis behöver de inte beakta de deltagarbegränsningar som Folkhälsomyndigheten ser behov av för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Enligt Folkhälsomyndigheten gället det de som hålls inomhus med fler än 100 deltagare.

– Det är prioriterat för regeringen att ge möjligheter att verka för såväl kulturen, idrotten som andra viktiga evenemang och sammankomster. När vi nu ser att läget riskerar att bli sämre avser vi att direkt gå vidare med det sedan tidigare förberedda förslaget om vaccinationsbevis, för att ge arrangörer av kultur- och idrottsevenemang möjligheten att upprätthålla sina verksamheter, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.
Av: Annika Rådlund Foto: Getty Images