Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Handbok för restauranger ska rädda mer mat

 
Handbok för restauranger ska rädda mer matEn ny handbok för minskat matsvinn på restauranger. Nu har Samarbete för minskat matsvinn, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram en handbok som ger restauranger praktiska tips om hur de ska rädda mer mat.

Svenska restauranger kastar omkring 70 000 ton mat varje år. En del är skal, ben och annat oätligt men mycket hade kunnat ätas om maten hade hanterats rätt. En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp.

– Matsvinn orsakar stor klimat- och miljöpåverkan och kostar mycket pengar, så det är viktigt att restauranger har rutiner för att minimera det, säger Elvira Molin på IVL som har arbetat med handboken.

Livsmedelsverket har tidigare gett ut en handbok för offentliga storkök. Nu har den anpassats för privata restauranger, med handfasta råd om hur de kan minska matsvinnet. Arbetet har genomförts av Samarbete för minskat matsvinn, en frivillig nationell överenskommelse där parter från hela livsmedelskedjan deltar.

Bättre för miljön, ekonomin och folkhälsan
Att minska matsvinnet lönar sig, inte bara för miljön och klimatet utan även ekonomiskt. En amerikansk studie från 2019 visade att varje dollar som användes för att minska matsvinnet i restauranger gav en vinst på sex dollar.

Restauranger kan minska svinnet genom sitt arbete i köket, hur man planerar serveringen och genom att påverka gästerna att kasta mindre mat. Offentliga storkök har ofta problemet att gästerna äter för lite. Utmaningen för privata restauranger är vanligen den omvända – matgästerna både tar och äter mer än de behöver. Att arbeta för minskat matsvinn kan därför både leda till bättre resurseffektivitet och bidra till bättre folkhälsa.

– Man kan exempelvis använda mindre tallrikar, erbjuda olika portionsstorlekar eller se till att gästerna har möjlighet att ta med sig den mat som de inte äter upp, säger Elvira Molin.

Ta vara på rester
Handboken presenterar tips och recept från restauranger som framgångsrikt har minskat sitt matsvinn. Nyckeln är samarbete mellan dem som lagar och dem som serverar maten.

– Ett tips är att alltid planera för rester så de inte slängs. Genom att använda dem klokt minskar behovet att köpa in mat, säger Elvira Molin.Du kan ladda ner handboken gratis här: Handbok för minskat matsvinn - för restauranger i privat regi