Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Yrkesprognos för kockar och kallskänkor

 
Yrkesprognos för kockar och kallskänkorStora jobbchanser framöver för kockar och kallskänkor. Enligt  Arbetsförmedlingens yrkesprognos för kockar och kallskänkor så ser arbetsläget positivt ut de närmaste åren.

Det finns cirka 44 800 anställda kockar och kallskänkor i Sverige, varav cirka 50 procent är kvinnor och 50 procent är män.
Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara liten konkurrens om jobben som kockar och kallskänkor under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen däremot att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben som kockar och kallskänkor. Det innebär att möjligheterna till arbete kommer att vara mycket stora.

Möjligheterna till arbete i yrket är mycket beroende av hur Covid-19 påverkar samhället och arbetsmarknaden framöver. Resultaten ska därför tolkas med försiktighet. 


Om man tittar på arbetet överlag så  bedömer Arbetsförmedlingen, tots effekterna av pandemin, att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden de kommande fem åren. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse.

– Att du har en utbildning är redan i dag en viktig faktor för att du ska få ett jobb, och vi tror att det kommer att bli allt viktigare framöver. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav, men för många jobb krävs dessutom att du har antingen en yrkes- eller högskoleutbildning, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

I vissa branscher kommer det att vara mycket hård konkurrens 2026, vilket gör det svårare att få jobb. Det gäller till exempel yrken inom försäljning, inköp och marknadsföring, ekonomi och administration samt kultur. Inom hotell och restaurang, socialt arbete och transport kommer jobbchanserna vara mer varierade.

Av: Annika Rådlund Källa: Arbetsförmedlingen
Foto: Getty Images

Taggar

Jobb Kock Kök Mat Nyheter