Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Ansträngt läge för hotellen i Stockholm

 
Ansträngt läge för hotellen i Stockholm–Förhoppningsvis kan lättade restriktioner och högre tryck på den stora och viktiga evenemangsnäringen förstärka efterfrågan på hotellboende under hösten, säger Stefan Westerberg. Hotellsektorns starka utveckling dämpades under augusti – i synnerhet i Stockholms län. Det är avsaknaden av utländska turister och affärsresenärer, samt att semestertiden är över medför ett fortsatt ansträngt läge.

För landet som helhet är logiintäkterna 28 procent lägre än under samma månad 2019 och för huvudstadslänet noteras 55 procent lägre intäkter.

– Att det globala resandet ännu inte växlats upp tynger uppenbart Stockholm, den region i Sverige som har tydligast internationell profil. Avsaknaden av utländska turister och affärsresenärer, i kombination med avslutade svenska semestrar, medför ett fortsatt ansträngt läge och svårigheter att förutse utvecklingen under hösten och vintern, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har via Benchmarking Alliance tagit fram data för den svenska hotellmarknaden under augusti månad.

Av den framgår att loggintäkterna på svenska hotell under augusti 2021 skrevs till 1 522 miljoner kronor. Stockholms läns andel av dessa intäkter var 417 miljoner kronor.

I augusti 2019, året innan pandemin, så noterades 2 123 miljoner i logiintäkter för svenska hotell och 935 miljoner kronor för hotell baserade i Stockholms län.

Det innebär att logiintäkterna är 28 procent lägre för svensk del och hotellen i Stockholm befinner sig på 55 procent lägre nivå jämfört med augusti.
Motsvarande jämförelse för augusti 2020 visar att svenska hotell då låg minus 58 procent och hotellen i Stockholms län noterades för 79 procent lägre intäkter jämfört med augusti 2019.

– Det är en klar förbättring jämfört med föregående sommar, som dessvärre var en riktig katastrof. Stockholm har normalt en klart större exponering i gästnätter mot mer fjärran länder som USA, Indien och Kina och stora europeiska länder och det resandet har inte riktigt kommit igång ännu, säger Stefan Westerberg.

En tydligt positiv trend är att statistiken för Sverige exklusive Stockholms län visar på att logiintäkterna under augusti 2021 endast ligger 7 procent under nivån som förelåg i augusti 2019. Priserna ligger också något över 2019 års nivå i Sverige exklusive Stockholms län.

– Det indikerar i någon mån att det inhemska resandet normaliserat åtminstone över sommaren och det visar också hur viktigt den internationella flygtrafiken är för huvudstadsregionens besöksnäring. Förhoppningsvis kan lättade restriktioner och högre tryck på den stora och viktiga evenemangsnäringen förstärka efterfrågan på hotellboende under hösten, säger Stefan Westerberg.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms Handelskammare