Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Färre konkurser inom hotell- och restaurang

 
Färre konkurser inom hotell- och restaurangInom hotell- och restaurang har konkurserna minskat med 28 procent. Ny månadsstatistik från UC visar på en positiv utveckling inom flera branscher, med ett minskat antal konkurser och ett ökat antal nystartade bolag. Inom hotell- och restaurangbranschen har konkurserna gått mot en minskning på 28 procent.

Den senaste statistiken för augusti månad visar på en minskning av antalet konkurser bland över hälften av de branscher som ingår i UCs konkursstatistik. Totalt sett har konkurserna i Sverige minskat med 8 procent under augusti i jämförelse med samma månad i fjol.

Även inom branscher såsom detaljhandeln och byggindustrin, där konkurserna tilltar, startas det nya bolag som aldrig förr. Stödpaketen har fått rejäl effekt och Sveriges ekonomi är på väg mot återhämtning, menar Richard Damberg, ekonom på UC.

- Vi ser flera tecken på en återhämtning för Sveriges ekonomi. Prognoserna för tillväxten fortsätter att skrivas upp. Flera covid-drabbade sektorer såsom hotell- och restaurang har återhämtat sig snabbt under sommaren. Swedbank rapporterar att konsumenterna har spenderat mer pengar i sommar än förra sommaren på kortbetalningar, säger Richard Damberg.

Han ser också en motsatt trend. 

-Även inom branscher där konkurserna ökat så startas det fler nya företag än för ett år sedan. Totalt sett visar Konjunkturinstitutets mätningar att alla sektorer de mäter ligger på ett starkare läge än normalt. Sammantaget bäddar den här utvecklingen för färre konkurser och högre intjäning hos småföretagen framöver.

Inom bygg och detalj ökar konkurserna - samtidigt som fler nya företag skapas

Inom både detaljhandel och byggindustrin har konkurserna ökat under augusti månad, i jämförelse med augusti 2020. Samtidigt visar UCs statistik att antalet nystartade företag (aktiebolag) också ökat kraftigt under det första halvåret 2021, i jämförelse med innan pandemin 2019.

Inom byggindustrin var antalet konkurser 6 procent högre i augusti i år i jämförelse med samma period i fjol. Antalet nystartade byggaktieföretag ökade enligt UCs statistik totalt med hela 33 procent under det första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019.

- Byggbolagen fortsätter att vara relativt lågt påverkade av pandemin. Antalet företag i branschen ökar också. Det är låga inträdeskrav att starta företag inom byggbranschen, allt man behöver där är kunskap, bil och verktyg. Detta i kombination med en hög efterfrågan när vi arbetar hemma och har mer tid att renovera våra fastigheter. Småföretagen som jobbar med ombyggnationer gynnas, fortsätter Richard Damberg.

Konkurserna inom detaljhandeln ökade med 3 procent under augusti 2021, i jämförelse med samma period 2020. Antalet nystartade detaljhandelsföretag ökade totalt med 20 procent under den första halvan av 2021 i jämförelse med 2019.

- Detaljhandeln har genomgått ett stålbad och omstruktureringen pågår för fullt. Men pandemin har också gett e-handeln en rejäl skjuts framåt och nu startas också många nya företag i sektorn. Många av dem är e-handlare. Samtidigt kvarstår orosmolnet för dessa företag att under våren 2022 återbetala den första omgången uppskjutna skatteinbetalningar. Det är 50 miljarder kronor som har skjutits upp och det är 50 000 företag som har ansökt och fått anstånd. Företagen behöver fylla sina konton till dess för att klara av inbetalningen och resten av årets utveckling är avgörande. Hälften av anståndsbeloppet är beviljat till småföretag. Detaljhandeln står för de största beloppen; var femte anståndskrona tillhör detaljhandeln, avslutar Richard Damberg.


Om UCs konkursstatistikUCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

På uc.se/konkursstatistik finns en karta över företagskonkurser på länsnivå.
Av: Annika Rådlund Källa:UC Foto: Getty Images