Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Visit Stockholm får en miljon av Region Stockholm

 
Visit Stockholm får en miljon av Region StockholmCoronaviruset drabbar besöksnäringen i Stockholmsregionen hårt genom uteblivna besökare, inställda och avbokade evenemang samt begränsningar i infrastrukturen. Nu får Visit Stockholm en miljon kronor för att främja besöksnäringen.

Därför har Tillväxt- och regionplanenämnden beslutat om att ge Visit Stockholm en miljon kronor ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget till ett projekt som är till att för stärkta marknadsföringsinsatser för att främja besöksnäringen i regionen efter att coronapandemin är över. Visit Stockholm medfinansierar själva med samma belopp.

- Jag har vid flera tillfällen sagt att Region Stockholm kommer hjälpa näringslivet i den mån de kan under dessa kristider, och detta är ett av många initiativ som tas för att stärka upp bland olika branscher. Det är dock viktigt att påpeka att detta projekt är anpassat till de restriktioner som finns utifrån det smittskyddsläge som råder, och ska därför i första hand ses som ett förberedelsearbete inför tiden efter Corona. Vi måste ge företag möjlighet att så snabbt som möjligt återhämta sig efter krisen, säger Gustav Hemming (C) Tillväxtregionråd.

Han menar att besöksnäringen är viktig ur flera aspekter i Stockholm.
-Besöksnäringens kritiska läge är ett allvarligt hot mot integration och social sammanhållning, då många personer som arbetar på hotell och restauranger i Storstockholm har relativt låg utbildning och kan ha svårt att hitta nya jobb om de gamla försvinner. Dessutom är besöksnäringen viktig för Stockholmsregionens attraktionskraft och spelar en viktig roll för landsbygdens och skärgårdens näringsliv och arbetsmarknad.


Projektet ska bland annat:
Analysera och kartlägga den regionala och nationella marknaden, undersöka drivkrafter och målgrupper samt skapa relationsbyggande åtgärder tillsammans med näringen i hela Stockholmsregionen.
Skapa attraktionskraft och marknadsföra Stockholmsregionens utbud till i första hand de inhemska målgrupperna, med fokus på de som har naturupplevelser, kultur, måltidsupplevelser och familjeaktiviteter som främsta drivkrafter.
Sekundärt även locka besökare från närmarknaderna.
Lyfta fram besöksanledningar i form av Stockholmsregionens många aktörer inom segmentet ”bo, äta och göra”, och samtidigt förbättra målgruppernas kunskap om de stora möjlighetsutbud som finns på hemmaplan så att det skapar attraktionskraft för Stockholmsregionen.


Av: Annika Rådlund