Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fortsatt ökning av konkurser inom hotell- och restaurang väntas

 
Fortsatt ökning av konkurser inom hotell- och restaurang väntasUCs statistik för 1-6 april 2020 visar att konkurserna troligen kommer att fortsätta öka kraftigt inom hotell- och restaurangbranschen och transportbranschen. UC uppskattar att konkurserna i hotell- och restaurangbranschen kommer att öka med 122 procent i april, jämfört med april 2019.

Hotell- och restaurangbranschen är hårt ansatt och de tidiga indikationerna som aprils första dagar ger är att konkurser kommer att fortsätta öka.

- Om konkurserna i april månad utvecklas i samma takt som nu kommer vi att ha 70-80 restaurang- och/eller hotellföretag i konkurs under april. Men allt tyder på att utvecklingen kommer att accelerera. Ungefär hälften av de företag som går i konkurs nu var inte lönsamma före krisen och en del av dem hade betalningsanmärkningar. Branschen som helhet har låg avkastning och med uteblivna intäkter på 80 procent eller mer och begränsade möjligheter att skära i kostnader kommer krisen att resultera i konkurser i tidigare lönsamma företag. Den stora konkursuppgången ligger ännu framför oss, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

Även inom transportsektorn spås konkurserna öka under kommande veckor och månader. UC uppskattar att konkurserna inom segmentet kommer att öka med 42 procent i april 2020, jämfört med april 2019.

- Vi ser också en ökning av transportbolag i konkurs. Framförallt är det taxibranschen som drabbas när både privat och affärsresandet har försvunnit. De sitter fast med leasingavtal, avgifter till växeln och marginalerna var små redan innan. Konkurserna kommer att öka mycket kraftigt i sektorn och det kommer att drabba många. Transportsektorn består av många små företag, låga marginaler och höga fasta kostnader. Fortsätter april som den har börjat kommer ett femtiotal företag ha gått i konkurs i slutet av månaden, men jag tror att vi kommer att landa på betydligt högre siffror än så, avslutar Richard Damberg.

Effekten av pandemins påverkan på övriga branschsegment är fortfarande för tidig att redovisa. UC följer utvecklingen nära och analyserar konkursstatistiken löpande.

* UCs extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-6 april 2020, jämfört med 1-30 april 2019. Totalt sett väntas 2,5 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,2 bolag i konkurs under april 2019. Inom transportbranschen väntar 1,6 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 1,2 bolag per dag under april 2019. Statistiken är en uppskattning på den fortsatta konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen baserat på hur takten ser ut just nu.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 4 maj.
Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Asiakastieto Group är en leverantör i Norden av digitala företags- och konsumentinformationstjänster, i Sverige är de verksamma i under varumärket UC.
www.asiakastietio.fi  och www.uc.se