Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Mässanläggningar nu covid-19-certifierade

 
Mässanläggningar nu covid-19-certifieradeStockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs har under sommaren covid-19 certifierat sig. Som ett led i förberedelserna för att åter kunna öppna upp sina mässverksamheter har mässarrangörerna Stockholmsmässan, Svenska Mässan Gothia Towers, Elmia och Easyfairs under sommaren genomgått en certifieringsprocess för att kvalitetssäkra sina smittskyddsrutiner för covid-19. 

Arbetet är en del av samarbetsprojektet Vi Ses Säkert som dessa anläggningar inledde redan i början av pandemin. Även Nolia har certifierats enligt standarden.

Den internationella certifieringen som är framtagen av Safe Asset Group innebär att anläggningarnas förberedelser och rutiner för att hantera covid-19 har godkänts enligt standarden ”Covid-19 Compliant”. I bedömningspunkterna ingår allt från ledningssystem, riskanalyser, skyltmaterial och tillgång på handspritstationer till utbildning och säkerhetsrutiner.

– Covid-19-certifieringen är en internationell kvalitetsstämpel som tagits fram för att certifiera flera mässanläggningar och köpcentrum runt om i Europa. De mässanläggningar som nu mottagit certifieringen har kvalitetsgranskats utifrån ett omfattande protokoll av rutiner och åtgärder som visar hur man arbetar för att kunna bedriva mässor under smittsäkra former, säger Erik Engstrand, vd på Safe Asset Group.

Safe Asset Group har under 2021 även certifierat mässanläggningen Messukessus i Finland och RX France, en av världens största mässarrangörer med events i Frankrike, Kina, Indien, Italien, Mexiko, Ryssland och USA.Covid-19 Compliant Certifieringen innehåller följande bedömningsdelar:


Ledningssystem – Organisation, roller, ansvar, policy, riktlinjer för säkerhet och legala krav, egenkontroll och efterlevnad. 
Riskbedömning – Riskanalys av event och åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19, social distansering, städning och specifika riskområden.
Utställarsäkerhet – Rutiner för utställare avseende hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevnad.
Leverantörssäkerhet – Rutiner för leverantörer avseende hygien, social distansering, riktlinjer och efterlevnad.
Städning och Hygien – Riskområden kopplat till städning, städplaner och rutiner, utbildning av personal och information, skyddsutrustning, städrutiner för restauranger, besöksytor, toaletter samt efterlevnad av dessa regler.
Besökarsäkerhet – Rutiner och planer för besökare avseende registrering, information före, under och efter besöket, skyltar, social distansering, information, handsprit, rutiner för entrén, besöksvärdar, kommunikation samt allmänna säkerhetsåtgärder vid besök.


Av: Annika Rådlund Källa: Easy Fairs
Foto: Getty Images