Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Konkurser inom hotell och restaurang ökar

 
Konkurser inom hotell och restaurang ökarI maj ökade antalet konkurser i branschen. Inom hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln har konkurserna näst intill dubblerats i jämförelse med samma period i fjol, enligt färsk data från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Likaså fortsätter antalet nystarter att dyka i jämförelse med maj månad föregående år.

Totalt sett har konkurserna under maj månad ökat med 24 procent i jämförelse med samma månad i fjol enligt UCs statistik.

–Vi ser ännu inget ljus i mörkret för svenska företag. Tvärtom har konkurserna ökat markant inom de flesta större branscher under maj månad. Antalet nystartade bolag är också betydligt lägre än samma period i fjol. Det har varit en tuff vinter och vår, och för många innebär det en bägare som runnit över, säger Johanna Blomé som är ekonom på UC.
Men hon är ändå förvånad över att se den stora ökningen av antalet konkurser under maj som statistiken visar.

– Våren har inneburit en del ljusglimtar, inte minst i form av positiva indikationer på att inflationen nått sin toppnivå och positiva besked om elstöden. Enligt konjunkturinstitutets senaste mätning ser både företag och hushåll fortsatt dystert på framtiden men pessimismen är trots allt något lägre än i april. Huruvida vi kommer att få se en vändning i mer positiv riktning beror på många olika omvärldsfaktorer. Om Riksbanken upplever att de tvingas till ytterligare höjningar av styrräntan kan det få stor påverkan på både köpkraft och svenska kronan, som är avgörande förutsättningar för svenska företag. Men man ska komma ihåg att det kommer att ta tid innan vi ser effekterna på företagen, då det är djupgående effekter vi nu ser resultatet av,


Konkursdrabbade branscher
Konkurserna under maj månad ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen (86 procent) och partihandeln (90 procent) i jämförelse med i fjol. Byggindustrin fortsätter också att öka med 28 procent.

–Liksom många förutspått är det tydligt att handeln och hotell- och restaurang också på längre sikt har drabbats av många av de negativa konsekvenserna då konsumenterna har behövt hålla hårdare i plånboken. Det är nu vi börjar se de mer ihållande effekterna av den ekonomiska krisen och vilka branscher som drabbas mer än andra. Hittills i år har vi sammantaget sett att konkurserna inom handeln ökat mest, tätt följt av byggsektorn. Ökningen inom hotell och restaurang har varit något lägre men det är troligt att dessa företag drabbas kommande sommarmånader då det är de mest intensiva månaderna för branschen samtidigt som hushållen tvingas hålla igen på utgifter för fritidsnöjen, avslutar Johanna Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. 
Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC