Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Här finns jobben om fem år

 
Här finns jobben om fem årDet kommer att vara stor efterfrågan på kockar och kallskänkor visar Arbetsförmedlingens yrkesprognos.  Arbetsförmedlingens uppdaterade yrkesprognos visar att det kommer att vara en stor efterfrågan på personal inom vården. Det kommer även att vara stor efterfrågan på snickare, systemutvecklare, lärare och ingenjörer. För dem som avslutat gymnasiet finns kockar och kallskänkor med på listan.

Arbetsförmedlingen visar en uppdaterad prognos för cirka 180 yrken fram till 2026. Den visar framtidsutsikterna på ett och fem års sikt. För dem som avslutar gymnasie- eller högskoleutbildning är jobbchanserna överlag goda. De hetaste yrkena där det är minst konkurrens om jobben finns inom vården som barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Även civilingenjörer, it-specialister, snickare och elektriker är exempel på yrken som har en fortsatt god arbetsmarknad. De är yrken som på olika sätt har påverkats av pandemin och restriktionerna men efterfrågan kommer även fortsättningsvis vara stor inom dem. 
 
– Trots effekterna av pandemin bedömer vi att det kommer att vara goda jobbmöjligheter på flera delar av arbetsmarknaden. Men det är också tydligt att en avslutad utbildning är av stor betydelse för att stå sig i konkurrensen om jobben, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Utbildning allt viktigare

Utbildning är och kommer att bli en allt viktigare faktor för att få ett jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är oftast ett grundkrav. Utöver det tillkommer ofta krav på antingen en yrkes- eller högskoleutbildning. Större konkurrens om jobben väntas i yrken inom försäljning, inköp och marknadsföring, ekonomi och administration samt kultur medan variationen kommer vara stor inom hotell och restaurang, socialt arbete och transport.

– Det kommer fortsatt att finnas jobb som inte kräver gymnasieutbildning men de är överrepresenterade bland yrkena där konkurrensen om jobben bedöms bli större, säger Ingrid Viklund Ros.


Här listas exempel på yrken där det förväntas vara stora eller mycket stora möjligheter att få jobb:

Urval av yrken som kräver högskoleutbildning, 2022*
Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Läkare
Barnmorskor
Specialistsjuksköterskor
Grundutbildade sjuksköterskor
Tandläkare
Lärare
Förskollärare
Civilingenjörer

Urval av yrken som kräver högskoleutbildning, 2026*
Systemvaruanalytiker och IT-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Läkare
Barnmorskor
Specialistsjuksköterskor
Grundutbildade sjuksköterskor
Tandläkare
Lärare
Förskollärare
Civilingenjörer

Urval av yrken som kräver gymnasieutbildning, 2022*
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Personliga assistenter
Undersköterskor
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Träarbetare och snickare
Elektriker
Kockar och kallskänkor
Hovmästare och servitörer
Svetsare och gasskärare
Lokförare

Urval av yrken som kräver gymnasieutbildning, 2026*
Medicinska sekreterare och vårdadministratörer
Personliga assistenter
Undersköterskor
Målare
Elektriker
Byggnads- och ventilationsplåtslagare
Träarbetare och snickare
Kockar och kallskänkor
Svetsare och gasskärare
Buss- och spårvagnsförare

Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens hemsida kan du själv undersöka framtidsutsikterna för olika yrken.

*Yrkesprognoserna finns endast på riksnivå, ej på län.
Av: Annika Rådlund Källa: Arbetsförmedlingen