Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Förlängda öppettider för serveringsställen och ändrat maxantal

 
Förlängda öppettider för serveringsställen och ändrat maxantalNu har det presenterats ett nytt förslag på anpassade åtgärder från och med 1 juni-2021. De ändrade åtgärderna presentarades under en pressträff idag.

Folkhälsomyndigheten har tidigare föreslagit att ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska gälla. Efter samtal med bland annat regionerna föreslår myndigheten att den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021 och regeringen har nu fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas, till exempel beroende på om det är utomhus eller inomhus, se tabellen.


Tabell 1. Maxantal personer för utifrån nivåerna
Nivå Inomhus Inomhus sittande Utomhus Utomhus sittande Motionslopp
3 8 50      100 500 150
2 50 300 600 3 000 900
1 Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak


Folkhälsomyndighetens föreskrifter reglerar vilka andra smittskyddsåtgärder som gäller för sammankomster och tillställningar. Beroende på lokalens (platsens) storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.


Föreskrifter om handelsplatser och serveringsställen, gym mm
De skärpta restriktionerna för handelsplatser och serveringsställen föreslås förlängas till och med den 31 maj. Det innebär bland annat att maxtaket på 500 besökare ligger kvar i handeln, liksom för gym, sportanläggningar, museum, konsthallar mm.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att öppettiderna för serveringsställen förlängs till kl. 22.30 från den 1 juni.

Föreskrifter för marknader, nöjesparker och motionslopp
Från och med den 1 juni kommer stadigvarande tivolinöjen som till exempel Gröna Lund och Liseberg, marknader och motionslopp att kunna öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni.

– Den framtida utvecklingen av pandemin i Sverige är beroende av att vaccinationsarbetet fortsätter som planerat och att vi når en hög vaccinationstäckning i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.
Av: Annika Rådlund Källa: Folkhälsomyndigheten
Foto: Getty Images