Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fler konkurser i utsatta branscher är att vänta

 
Fler konkurser i utsatta branscher är att väntaUCs konkursstatistik för 1-14 april 2020 visar att konkurserna förväntas öka kraftigt inom redan utsatta branscher. Ny statistik gör att UC uppskattar att konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen kommer att öka med hela 197 % i april, jämfört med april 2019.

 Även konkurser inom detaljhandeln spås nu öka med 74 % i april, jämfört med april 2019. Totalt sett uppskattar UC att konkurserna i landet kommer att öka med 28 procent i april månad jämfört med april i fjol.

Det är tufft för hotell- och restaurangbranschen. Ny statistik från UC visar att konkurserna inom segmentet spås öka med hela 197 procent i april jämfört med april i fjol.

- Det är oerhört tråkigt att konstatera att konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen spås öka kraftigt och att ökningstakten troligtvis kommer att fortsätta stiga framöver. Om jag är blygsamt optimistisk så kanske värmen och uteserveringarna ändå kan ge en viss positiv inverkan i april. Flera restauranger har sedan en tid tillbaka erbjudit mat till avhämtning, men frågan är om det räcker. Många företag rapporterar intäktsbortfall på 80 procent eller mer och inga företag klarar av det i längden, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Inom detaljhandeln, som har varit hårt utsatt innan pandemins inverkan på samhället, spås nu konkurserna att öka med 74 procent i april månad jämfört med april i fjol.

- Inom detaljhandeln har vi sett något motstridiga siffror och en konkurstakt som varierar. Många mindre närbutiker har upplevt ett stort uppsving då vi konsumenter har lagt om vår konsumtion och storhandlar i mindre närbutiker. Det är sällansköpshandeln som har det kämpigt. Många klädbutiker rapporterar halverad försäljning eller mer. Med små marginaler, ökad näthandel och hög konkurrens kommer även stora kedjor hamna i rekonstruktion eller konkurs i det här läget, kommentarer Richard Damberg.

Totalt sett i landet spås antalet konkurser för april månad att öka med 28 procent. UC uppskattar att ungefär 700 aktiebolag kommer att gå i konkurs i april.

- Vi såg en kraftig ökning efter påskhelgen med 68 nya konkurser, vilket ger indikationer på att konkurstakten kommer att accelerera framöver. Min tes är att många företagare har ägnat påsken åt att gå igenom företagets ekonomi och att många i grunden livskraftiga företag kommer att välja att sätta företaget i rekonstruktion istället för konkurs, med en förhoppning om att kunna förhandla med exempelvis hyresvärdar och andra intressenter,avslutar Richard Damberg.


*UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-14 april 2020, jämfört med 1-30 april 2019. Totalt sett väntas 3,6 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,2 bolag i konkurs under april 2019. Inom detaljhandeln väntas 3,1 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 1,8 bolag per dag under april 2019. Statistiken är en uppskattning på den fortsatta konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen baserat på hur takten ser ut just nu.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 4 maj.


Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor, om inget annat anges. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.
www.uc.se
www.asiakastieto.fiAv: Annika Rådlund Källa: UC
Foto: Getty Images