Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Återbrukat material i Hotel Blique by Nobis uppgår till 86 miljoner

 
Återbrukat material i Hotel Blique by Nobis uppgår till 86 miljonerVärdet av återbrukat material i uppdraget Hotel Blique by Nobis uppgår till 86 miljoner. För att minska bygg- och anläggningsbranschens klimatpåverkan finns stor potential i återbruk av fastigheter, vilket beskrivs i en ny rapport från Sweco. Vid renoveringen av Hotel Blique by Nobis i Stockholm beräknades värdet av återbrukat material till 86 miljoner kronor, och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2.

Hotel Blique by Nobis, som öppnade upp sin verksamhet i maj 2019, har fått flera utmärkelser för innovativa designlösningar. Samtidigt som kvarteret har arkitektoniskt värde är renoveringen ett exempel på hur ett befintligt kvarter från 30-talet återanvänds för att minska klimatutsläpp.

- Vi kunde återbruka ett befintligt hus i hög utsträckning, bidra till reducering av klimatutsläpp och med god design bidra till en attraktivare miljö. Värdet av besparat inköp av material är väsentligt, samtidigt som vi gjorde klimatmässiga besparingar. Det är viktigt att tidigt bedöma en byggnads återbrukspotential, och det behövs digitala verktyg som kan räkna på olika scenarier. Med en smart 3D-modellering kan vi låta en dator räkna ut klimatmässiga besparingar i ett tidigt skede och på så sätt styra projektet rätt från början, säger Elise Grosse, hållbarhetschef inom bygg och fastighet på Sweco.

Värdet av återbrukat material i uppdraget Hotel Blique by Nobis uppgår till 86 miljoner och besparat klimatutsläpp motsvarade 3 600 ton CO2.

- Blique är ett exempel där vi lyckats med återbruk, och parallellt skapat ett ökat fastighetsvärde med hjälp av design. Men det finns många fler projekt där vi kan spara både på projektkostnader och material, inte minst genom en effektiviserad användning av ytor och funktioner. Det finns också stor erfarenhet av detta internationellt till exempel hos våra kollegor i Holland och Danmark, säger Elise Grosse.
Rapporten Going Circular är den sjätte i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Climate Action, där Swecos experter belyser specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utforma säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.


 Källa: Sweco  Foto: Annika Rådlund

Se även:  Grönt är skönt på Blique by Nobis 
och Hotellet vann Sveriges arkitekters pris Guldstolen