Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Tung start på året för restauranger

 
  • Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

    Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Föregående
Nästa
 
Det har varit ett svårt år för restaurangerna och första veckan 2021 ser inte bättre ut. Omsättningen föll med 62 procent för restaurangerna i landet och 70 procent i Stockholm jämfört med samma period föregående år.

-  Det är illa att företagen inte har kunnat ta del av omställningsstöd längre än till sista juli 2020. Situationen är därför anmärkningsvärt allvarlig och nu borde det vara oerhört prioriterat att hjälpa dessa företag och rädda jobb, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare är en organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms län och Uppsala län. 

Under december månad meddelade regeringen skärpningar av restriktionerna för att bekämpa pandemin, exempelvis stopp för alkoholförsäljning från klockan 20:00 och en sänkning av maxantalet för sällskap från åtta till fyra personer. Den 19 december meddelade finansministern att regeringen har för avsikt att återkomma med nya stöd till företagen.

- Det behöver komma åtminstone muntliga besked om vad företagen kan räkna med för hjälp och hur snart den kan komma. Vissa näringar, exempelvis hotell- och restaurang, taxi och evenemang, har akuta behov och behöver besked, säger Stefan Westerberg.

Helt nya siffror som Stockholms Handelskammare hämtat från databasen Caspeco visar att omsättningen på 600 utvalda svenska restauranger sammantaget fallit med 62 procent under 2021 års första vecka jämfört med samma period förra året.
Motsvarande siffra i Stockholms län, där 170 restauranger utgör underlag, visar på tapp på 70 procent.

Under hela pandemiperioden, sedan mitten av mars månad 2020, så har omsättningen varit negativ jämfört med året innan.

Stockholms Handelskammare menar att det är positivt och helt nödvändigt med företagsstöd till de hårdast drabbade näringarna, exempelvis via omställnings- och omsättningsstödet. Samtidigt har stöden, dessvärre, inte kommit företagen till del tillräckligt snabbt.

- Omställningsstödet går exempelvis inte att söka längre än till sista juli 2020. Det betyder att företagen inte fått några utbetalda stöd under de senaste fem månaderna. Även korttidspermitteringarna släpar efter en del. Att få dessa stöd att bättre gå i takt med restriktionerna och företagens räkningar borde vara en hygienfaktor för regeringen att ta tag i omgående, säger Stefan Westerberg.


  www.chamber.se
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms handelskammare