Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Fortsatt tufft läge för branschen

 
Fortsatt tufft läge för branschenUnder 2020 var hotell- och restaurangbranschen den mest konkursutsatta branschen. Under det gångna året har UC följt konkursutvecklingen i stora branschsegment noga. Trots att den stora konkursvågen uteblev går det inte att undgå de konsekvenser pandemin har haft på vissa, mer utsatta, branscher. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade total med 35 procent jämfört med i fjol.

Under det gångna året har UC följt konkursutvecklingen i stora branschsegment noga. Trots att den stora konkursvågen uteblev går det inte att undgå de konsekvenser pandemin har haft på vissa, mer utsatta, branscher. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen ökade total med 35 procent jämfört med i fjol. Inom partihandeln ökade konkurserna med 28 procent och inom transport med 24 procent.

- De stora förlorarna är hotell- och restaurang, kultursektorn och detaljhandel med kläder. Under 2020 var hotell- och restaurangbranschen den mest konkursutsatta branschen med en ökning på 35%. Med de nya restriktionerna med alkoholserveringsförbud efter klockan åtta kommer vi att se allt fler tillbommade restauranger och jag tror att konkurserna kommer att öka dramatiskt under 2021. Branschen fick en viss lättnad i somras med uteserveringar och att fler gick ut på krogen. Den lättnaden är nu helt borta. Dessutom släpar stödpaketens utbetalningar efter och företagen har det svårt med likviditeten, säger Richard Damberg.

Flera branscher som under året har haft det tufft lider dock fortsatt av pandemins effekter på svensk företagsamhet. 
- Partihandeln drabbas av ökade konkurser. Under 2020 ökade konkurserna med 24%. Det är ofta mindre företag som exempelvis levererar till restauranger som drabbas. När matkonsumtionen minskar på restaurangerna drabbar det leverantörerna, kommenterar Richard Damberg.   

Svårast för de med låg lönsamhet.
- Den stora konkurslavinen uteblev. Under året har många företag i utsatta branscher kört på fälgarna men ändå överlevt. Konkurserna ökade i våras, men sedan sjönk konkursnivåerna tillbaka ordentligt. Det var framförallt företag med mycket svag lönsamhet som fick stryka på foten då. De branscher som drabbades hårt av pandemin står trots allt för en mycket liten del av Sveriges ekonomi och vi såg inte den breda djupa lågkonjunktur som många befarade i våras, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group

 När UC summerar företagskonkurserna i landet för 2020 går det att konstatera att den konkursvåg som inledningsvis spådde kunna lamslå svensk företagsamhet i stort sett har uteblivit. Antal konkurser total sett under 2020 har varken ökat eller minskat jämfört med i fjol, och den procentuella förändringen landar därför på 0 procent. Konkurserna för december månad, jämfört med december i fjol, ökar dock med 16 procent.

- Under sommaren och hösten skrevs tillväxtprognoserna upp från de oerhört låga prognoserna som kom under våren. Det var en överraskande kraft i återhämtningen under sommaren och under hösten. Exempel på branscher som drabbades mycket hårt är resebranschen, kultursektorn, detaljhandeln och hotell och restaurang. De massiva stödpaketen har också hjälpt många företag att överleva. Den andra vågen av smittspridning vi ser nu påverkar återhämtningen i det sista kvartalet. Kommer vaccineringen igång enligt myndigheternas planer kan vi nog se en fortsatt återhämtning under andra kvartalet 2021, säger Richard Damberg.

Minst procentuell påverkan står branschsegmenten byggindustrin och detaljhandeln för. Inom de segmenten har konkurserna totalt sett bara ökat med 2 procent jämfört med i fjol.

- Detaljhandelns omstöpning syns inte i konkurssiffrorna. Branschen hade det svårt även före pandemin och konkurstalen har inte ökat jämfört med 2019. Men detaljhandeln med skor och kläder kommer att fortsätta att drabbas. Fler butiker stängs i större städer också. Det är inte säkert att det kommer att avspeglas i konkurssifforna, eftersom enskilda butiker som tillhör en kedja kan läggas ned utan att det blir en konkurs. Pandemin har gett e-handeln en rejäl skjuts men också förändrade köpmönster spelar in. Vi köper mer second hand och låter också bli att handla lika mycket kläder som förut. Jag spår en tillväxt för lågprisvaruhus även inne i städerna framöver, säger Richard Damberg.

E-handel är nyckel till framgång även under 2021En faktor UC har sett löpande under året är att de företag som snabbt kunde ställa om och erbjuda tjänster och varor digitalt och via e-handel inte har drabbats lika hårt. Kan du som företagare erbjuda e-handel i kombination med områden som visar på en stark tillväxt ser 2021 ljust ut.

- E-handeln ligger på historiskt höga nivåer på grund av pandemin. Förlorarna blir de handlare med ett brett och grunt sortiment utan e-handel. Bygghandel och dagligvaruhandeln har klarat sig bra och många erbjuder just e-handel. Hem och trädgårdshandlare har fått ett uppsving. Det beror på att de allra flesta har fått behålla jobbet och kunnat spendera mer pengar på boendet när nöjesindustrin ligger nere, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC