Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Foodexpo flyttas fram

 
Foodexpo flyttas framFoodexpo arrangeras i vanliga fall vartannat år, förra mässan var i mars 2018, nu blir nästa mässa mars 2022. Photo: MCH / Tony Brøchner. Om ungefär tre månader skulle den största livsmedelsmässan i Norden äga rum i MCH Messecenter Herning i Danmark, men Foodexpomässan skjuts nu upp till 2022. 

Foodexpo meddelar att beslutet att skjuta upp mässan, som skulle ha arrangerats 27-29 mars 2021. Beslutet har tagits tillsammans med mässans 13 branschföreningar och organisationer, som representerar både utställare och besökare. Bakgrunden till framflyttningen är den allvarliga marknadssituationen i branschen samt osäkerheten om hur omfattningen av coronarestriktionerna  kommer att se ut i mars 2021, vilket troligen begränsa mässans normalt höga antal besökare.

 Den senaste mässan 2018 besökte över 26 000 yrkespersoner från olika länder. Framflyttningen av mässan är den tredje i raden på nio månader, sedan det ursprungliga datumet för Foodexpo var i mars 2020 - då Danmark låstes ner på grund av coronasituationen.

- I nära och gott samarbete med en enhetlig bransch skjuts Foodexpo upp igen på grund av coronasituationen i Danmark. Beslutet inkluderar ett medansvar för utställarnas långa förberedelsetid och investering i mässan, säger VD för MCH A / S Georg Sørensen.

Foodexpo är Nordens största livsmedelsmässa som arrangeras vartannat år. Den organiseras i samarbete med 13 branschorganisationer inom Foodservice & Catering, Hotel & Restaurant och Retail på MCH Messecenter Herning i Danmark. Den fyller tio salar med cirka 600 utställare, matupplevelser, produktnyheter, inspirerande trendzoner och nätverksmöten. 2018 deltog 571 utställare och mässan hade 26 178 besökare


.www.uk.foodexpo.dk


Av: Annika Rådlund Källa och foto: MCH