Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Tio idéer för restauranger nominerade i 100% Cirkulärt

 
Tio idéer för restauranger nominerade i 100% Cirkulärt10 förslag är i år nominerade till 100 procent cirkulärt.  Juryn presenterar idag tio finalister till hållbarhetspriset 100 % Cirkulärt 2022. Årets finalister står för en mångfald av idéer för omställning till cirkulär ekonomi i restaurangbranschen.
Ett tecken i årets omgång är att fler aktörer än restauranger skickar in idéer för branschutveckling, ett annat att social hållbarhet tar allt större plats. Den femte december utses de tre vinnarna som med innovationsstöd får hjälp att förverkliga sina idéer under våren 2023.

100% Cirkulärt är ett framtidsinriktat hållbarhetspris med innovationsprogram som under sex månader uppmärksammar och stöttar förnyelseprojekt från idé till verklighet. Lärdomarna från projekten följs upp och sprids i syfte att inspirera fler restauranger till omställning till den cirkulära ekonomin.

– Alarmerande rapporter om konsekvenserna av klimatförändringarna och den förlorade biologiska mångfalden kommer allt tätare. Därför måste omställningen av matsystemet göras nu. Och i den processen kan restauranger spela en avgörande roll, säger Per Styregård, juryns ordförande i 100% Cirkulärt.

Juryn i årets omgång av 100% Cirkulärt har mottagit en mångfald av förslag från hela landet. Idéerna handlar om allt ifrån matsvinn, smarta förpackningar och energibesparingar till inredningsdesign och social hållbarhet. Förslagen kommer från restauranger men även från andra aktörer som vill stötta restaurangbranschen i omställningen.

– Det är viktigt att så många som möjligt tänker hållbart och cirkulärt och samarbetar, inte minst nu när branschen har det tuffare än någonsin, fortsätter Per Styregård.

Juryn har nu valt ut de tio idéer som den bedömer bäst motsvarar kriterierna. De tio nominerade finalisterna till 100% Cirkulärt 2022 utan inbördes rangordning är:

Lilla Bjers – Inspirationsdagar om hur en grönsaksgård och restaurang utvecklas cirkulärt
Reprofit – System för nyckeltal som mätverktyg för cirkularitet på restauranger
Ringo Eco – System för tvätt och återanvändning av take away-förpackningar
Kalf & Hansen – Manual för minskad miljöpåverkan på restauranger
Green Loop System – Återanvändning av plastservis i offentliga restauranger
Skoogs Krog & Logi – Självförsörjande restaurang i fjällen
Kafeega UF Lerums Gymnasium – Kaffesump blir gödningsmedel
Vår Lokal – Modell för att driva en hållbar verksamhet med fokus på mat, möten och nätverk
Husmor Lisa – Nätverk för viltplockare som tar tillvara vilda växter till restauranger
Wayout – Nyckelfärdiga vatten- och dryckfabriker i miniatyr

Kriterier för att vinna priset och få ta del av innovationsstödet är att idén ska bidra till att resurser tas tillvara på ett bättre sätt, kunna växa i storlek och bli lönsam, göra konkret och mätbar nytta samt ha potential att spridas och på så sätt påverka fler restauranger, och även andra delar av matsystemet.
Av: Annika Rådlund Källa: White Guide
Foto: Martin Berg