Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Kraftig konkursökning under första kvartalet i år

 
Kraftig konkursökning under första kvartalet i årAntalet konkurser har ökat under Q1 2024, i jämförelse med förra året. Under kvartalet 2024 så har 2 759 svenska aktiebolag gått i konkurs, vilket kan jämföras med 1 781 under samma månader förra året. Det betyder nästan 1000 fler konkurser i år. På årsbasis är det en ökning med 55 procent och det är tjugonde månaden i rad med uppgång.

Starten av året har varit tuff för många flera branscher i landet.
- Första kvartalet har varit bekymmersamt och väldigt tungt för många företagare. Även om mars inte står för en lika dramatisk ökning som inledningen av året så är det svårt att tala om några betydande ljusglimtar. Snarare ligger mars väldigt högt. Det är också högsta siffran vi noterat för en mars månad sedan 1996, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Under mars ökade antalet konkurser med 41 procent. Totalt gick 804 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras med 571 under motsvarande period förra året. Bland de största konkurserna finns en tryckerikoncern, flera byggentreprenörer och en välkänd amerikansk restaurangkedja.


Bygg, restaurang och transport hårt pressade

Hotell- och restaurang ligger på 71 procents ökning under januari till mars. 

Transportsektorn såg en fördubbling i antalet konkurser denna månad och ligger hittills i år på 47 procents ökning. 

Antalet konkurser inom byggbranschen ökade med 42 procent under mars. Totalt har 530 byggbolag gått i konkurs jämfört med 324 under samma period förra året, en ökning med 64 procent hittills i år. 

Störst ökning under första kvartalet har konsultbyråer med hela 74 procent.

- Konkurserna spänner över många branscher och det blir en dominoeffekt, kanske framförallt inom bygg, när ett företag går i konkurs och påverkar flera aktörer. Vi vet att situationen snabbt kan förändras när betalningar för utförda arbeten uteblir eller när ens kunder börjar gå i konkurs, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.


Skuldberget från pandemistöd

Denna månad hade 13 procent av alla konkursade bolag en obetald skuld från skatteanstånd, vilket sammanlagt uppgick till 261 miljoner. Fem av de tio största konkurserna hade skatteanstånd, motsvarande 105 miljoner. Totalt återstår idag 41 miljarder som ska betalas tillbaka till staten, fördelat på 20 400 företag. 

Även stora företag dukar under

American Bistro Sweden, företaget bakom svenska TGI Friday's, har även ansökt om konkurs. Kedjan hade en omsättning på 114 miljoner och 72 anställda. I början av året fick de stänga ner sin verksamhet i Kungsträdgården efter en chockhöjning av hyran. Detta bidrog till ekonomiska svårigheter även för de andra restaurangerna.

Största konkursen blev tryckerikoncernen V-Tab, tidigare en del av Stampen som äger Göteborgs-Posten. De hade en omsättning på 614 miljoner, 150 anställda och bland annat ett stort tryckeri i Vimmerby. 

Markentreprenören Grundkraft kom på andra plats med 226 miljoner i omsättning och 17 anställda. Företaget ska ha ansvarat för markberedningen vid Ahlsells nya jättelager i Hallsberg.


Stockholm ökar med 103 procent
Under årets första kvartal har 1 142 aktiebolag försatts i konkurs i Stockholm, jämfört med 562 förra året och en ökning med hela 103 procent. I Skåne ligger motsvarande ökning på 26 procent och Västra Götaland 13 procent.

Nyföretagandet minskar
Antalet nyregistrerade aktiebolag minskade med 14 procent i mars, jämfört med samma period förra året. Totalt finns idag 768 000 verksamma aktiebolag i Sverige.Av: Annika Rådlund Källa och foto: Creditsafe

Taggar

Bygg Nyheter Restaurang