Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Minskad lojalitet hos Sveriges lokalhyresgäster

 
Minskad lojalitet hos Sveriges lokalhyresgästerRapporten sammanställer vad 4 183 lokalhyresgäster tycker om sina fastighetsbolag. AktivBo har analyserat vad Sveriges lokalhyresgäster tycker om fastighetsbolagens service och förvaltning. I årets upplaga av Så tycker Sveriges hyresgäster 2023 - Lokaler uppger 80 procent av 4 183 svenska lokalhyresgäster att de får en god service av sin hyresvärd. En minskning med 1,4 procentenheter sedan 2022. 

Bäst service upplever hyresgäster inom ”restaurang/café” följt av hyresgäster som hyr samhällsfastigheter. Sämst service upplever hyresgästerna inom retail/handel.

Under 2023 backade branschens Serviceindex med 1,4 procentenheter. Bryter man ner resultatet i olika storleksklasser, fördelat efter antal lokaler per bolag, kan vi konstatera att Serviceindex för storleksklassen (1–299 lokaler) är 80,1%. Det är en minskning med 2,3 procentenheter jämfört med 2022. För fastighetsägare med fler än 300 lokaler ökar Serviceindex med 0,3 procentenheter under 2023 och landar på 79,5%. 

Färre hyresgäster nöjda med hyran

Då lokalhyrorna ökat under de senaste åren har det också blivit allt viktigare att erbjuda en serviceupplevelse som står i paritet med hyran. Under 2023 uppgav 75,9% av hyresgästerna att hyran var ”mycket bra” eller ”ganska bra”. Det är 5,3 procentenheter lägre än 2022 då motsvarande siffra var 81,2%.

Vid förändrade lokalbehov skulle 86,9% av hyresgästerna vända sig till sin befintliga hyresvärd. Där är fördelningen 84,6% för kontor, 83,8% restaurang/café, 87,0% retail/handel, 84,8% samhällsfastigheter och 85,3% övrigt.

– Att andelen hyresgäster som är villiga att byta hyresvärd ökar innebär att fastighetsägarna riskerar att gå miste om stora intäkter. En orsak är att färre hyresgäster är nöjda med den service som erbjuds samtidigt som fler hyresgäster uppger att de är missnöjda med hyran, säger Martin Talme, Affärs- och produktchef på AktivBo Group.

Fler hyresgäster är villiga att rekommendera sin hyresvärd; 83,8% jämfört med 80,9% år 2022. Där får kontor lägst poäng med 71,1% och restaurang/café högst med 88,4%, retail/handel 73,9%, samhällsfastigheter 73,8%.

Ökade förutsättningar för att kunna agera miljömedvetet

Allt fler hyresgäster upplever ökade möjligheter att agera miljömedvetet i sina lokaler. Under 2023 uppgav 82,8 procent av de tillfrågade att möjligheterna var ganska- eller mycket bra. En ökning med 1,8 procentenheter jämfört med året innan. Spridningen mellan olika lokaltyper är dock stor där 84,9% av hyresgästerna i segmentet restaurang/café är nöjda medan motsvarande siffra för kontorshyresgästerna är 74,3%.

– Ett ökat fokus på hållbarhet i branschen under de senaste åren återspeglas även i resultaten i undersökningarna. Miljömässig och social hållbarhet ligger högt på fastighetsbolagens agendor, där allt fler bolag väljer att koppla resultatet i undersökningarna till sin hållbarhetsrapportering, avslutar Martin Talme.

Representerade fastighetsbolag i rapporten är 33 stycken. Totalt antal svarande: 4 183 stycken.

Taggar

Café Hotell Restaurang