Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hernö Gin bygger upplevelsehotell i Härnösand

 
Hernö Gin bygger upplevelsehotell i HärnösandHernö Gin förverkligar nu planerna på ett destinations- och upplevelsehotell på Kanaludden i Härnösand. Det kommer att bli ett koncepthotell som andas varumärket Hernö Gin och erbjuder boende i cirka 120 rum.

Patrik Attini, ägare av Hotell Södra Berget AB i Sundsvall och initiativtagare till hotelletableringen i Härnösand, har tillsammans med Hernö Gin tagit fram planen för byggnation och drift av hotellet på Kanaludden i Hernö Gins regi. 

– Det gläder mig att Hernö Gin som är en stark aktör med ett internationellt känt varumärke, tar vid och realiserar etableringen av ett destinations- och upplevelsehotell i Härnösand. En förstklassig anläggning som blir en regional reseanledning året runt och som kommer att stärka Härnösands och Höga Kustens attraktivitet för invånare, näringsliv, besökare och inflyttare rejält, säger Patrik Attini som intar en rådgivande mentorsroll där han ställer sin kunskap och branscherfarenhet till förfogande för projektet. 

 Kommunstyrelsen i Härnösand har i dag beslutat om tecknandet av ett markanvisningsavtal med Hernö Gin så nu är planen ett steg närmare verkligheten.

Bygger för en livskraftig region och destination.
Hernö Gin har som långsiktig plan att utveckla Härnösand och Höga Kusten till en internationell destination för ginskapande och ginupplevelser. Bolaget har nyligen investerat i en fullvärdig besöksanläggning med restaurang som gör det möjligt att ta emot besökare från när och fjärran med ökad frekvens till destilleriet i Dala strax utanför Härnösand. Med ett närliggande koncepthotell kommer man att kunna erbjuda besökare en helhetsupplevelse.

– Vi vill vara med och bygga en livskraftig region och destination genom att skapa arbetstillfällen och reseanledningar. Med fler upplevelser i vår besöksanläggning i kombination med ett förstklassigt boende kommer vi att skapa ytterligare skäl att besöka Härnösand och Höga Kusten.

En satsning som ligger rätt i tiden med  tanke på at Höga Kusten har blivit ett populärt besöksmål som  sätter nya besöksrekord varje år. En trend som man tror kommer att bli starkare efter den pandemin, eferersom man menar att den kommer att förändrar vårt sätt att umgås och att resa.

– Den effekt jag tror vi kommer att se när pandemin lagt sig är att vi fortsätter att välja naturturism, hemester i Sverige samt småstad framför storstad. Och där är Höga Kusten ett fortsatt attraktivt alternativ på lång sikt. Vår satsning på ett koncepthotell för Hernö Gin som bidrar till stärkt besöksnäring i regionen ligger därför helt rätt i tiden, summerar Jon.

Av: Annika Rådlund
Källa och foto: Härnö Gin