Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hotell- och restaurangfacket varslar om strejk

 
Hotell- och restaurangfacket varslar om strejkMalin Ackholt, HRF:s förbundsordförande och Jonas_Siljhammar, vd Visita. Förhandlingarna mellan Hotell- och restaurangfacket (HRF) och bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita gällande Gröna riksavtalet, som omfattar hotell- och restauranganställda i landet, har avslutats i oenighet.

HRF meddelar att Visita inte går med på de löneökningar som avtalen i industrin har satt och motsätter sig därmed märket.
HRF varslar därmed om strejk på sex företag och sex orter. Strejken innebär total arbetsnedläggelse för alla kollektivt anställda på berörda företag. Samtidigt lägger HRF en blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet. Blockaden gäller samtliga arbetsplatser i landet som omfattas av Gröna riksavtalet.

-  Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk för egen hälsa under pandemin, måste få tryggare anställningsförhållanden och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Från bransch- och arbetsgivarorganisationens Visitas sida menar man att Hotell- och restaurangfackets (HRF) varsel om strejk mot hela besöksnäringen är ansvarslöst och ett hårt slag på en näring som redan ligger ner. De menar att besöksnäringen genomlider redan sin värsta kris någonsin, 50 000 människor har förlorat jobbet eller är varslade och över 60 000 är permitterade. Den senaste veckans skärpta restriktioner förklarar de,  förvärrar läget ytterligare.

 - Att mitt under den värsta krisen någonsin hota med strejk är totalt ansvarslöst och ökar risken att fackets medlemmar inte har något jobb att komma tillbaka till, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

De förklarar att industriavtalets märke innebär en total kostnadsökning på 5,4 procent över 29 månader. Det är en mycket bekymmersam nivå som kommer bli ytterst smärtsam för många företag i besöksnäringen. Trots det ställer sig Visita bakom märkets normerande roll och har i förhandlingarna accepterat en total kostnadsökning på 5,4 procent.

- Det är en mycket smärtsam nivå som kommer slå mot jobb och företag. När HRF kräver mer än övriga arbetsmarknaden är det att sparka på en näring som redan ligger, säger Jonas Siljhammar.

- Det är allvarligt att Visita nu tvingar fram en strejk. HRF förhandlar om schysta villkor och stabilitet på lång sikt för hela branschen. Trygghet och ordning och reda i branschen måste finnas både under och efter en pandemi, säger Malin Ackholt, HRF:s förbundsordförande.

Strejken bryter ut den 17 november klockan 14.00 och därefter ytterligare en omgång den 19 november klockan 13.00 och gäller tillsvidare, om inte parterna nått en överenskommelse innan dess. Blockaden gäller från den 17 november klockan 14.00. Varslet omfattar samtliga arbetstagare inom förbundets kollektivavtalsområde.Detta gäller under strejken
Ingen, medlem i HRF eller inte, får utföra arbetsuppgifter på de aktuella företagen om strejken bryter ut. Arbete som normalt utförs av HRF:s medlemmar får inte heller utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund eller av de som inte är medlem i någon facklig organisation.
Det innebär också att samtliga anställda på företag som omfattas av Gröna riksavtalet endast får arbeta sin ordinarie schemalagda arbetstid. Arbetsgivarna inom avtalsområdet får heller inte nyanställa personal eller ta in extra personal vid behov under strejken.
De berörda arbetsplatserna publiceras på hrf.net.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: HRF och Visita