Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Färska ägg som säljs i Sverige är till 99 procent svenska

 
Färska ägg som säljs i Sverige är till 99 procent svenskaSå här tolkar du sifferkombinationen på ett svenskt ägg. De senaste dagarnas larm om ägg som innehåller det otillåtet bekämpningsmedlet Fipronil gäller endast importerade ägg från Nederländerna. De färska ägg som säljs i svenska butiker kommer nästan uteslutande från svenska gårdar. Ett enkelt sätt att kontrollera att ägget är svenskt är genom den SE-stämpel som finns på ägget, meddelar branschorganisationen Svenska Ägg.

I fredags fick Livsmedelsverket via EU:s varningssystem information om en mindre äggleverans från Nederländerna till Sverige. Enligt Livsmedelsverket hann sändningen stoppas innan den nådde någon butik eller restaurang. Just nu pågår spårningar om tidigare sändningar.

– Vi i branschorganisationen har självklart en löpande dialog med Livsmedelsverket kring detta. Med största sannolikhet finns det inte några färska ägg från Nederländerna i de svenska butikerna, eftersom de färska äggen som säljs i Sverige nästan alltid kommer från svenska gårdar, säger Axel Lagerfelt, ordförande i branschorganisationen Svenska Ägg.

Bra spårbarhet
Alla ägg har en stämpel som visar var ägget har producerats, det gäller såväl svenska som utländska ägg

– Det är väldigt enkelt att se om ägget är producerat i Sverige, det är bara att titta efter SE-märkningen. Sifferkoden som följer efter SE-märkningen talar om vilken gård ägget kommer ifrån. förklarar Axel Lagerfelt.

Flera skäl att välja svenska ägg
Han menar att  Sverige har världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och smittskydd. I generationer har de svenska äggproducenterna lagt ner tid och energi på förebyggande åtgärder för att hålla djuren friska. Resultatet av det arbetet är en unik smittskyddsmodell där vi i Sverige klarar oss från många sjukdomar och där förebyggande arbete och hälsokontroller ersätter användningen av antibiotika.

– Våra svenska ägg är en klass för sig. Till skillnad från många andra länder är våra ägg fria från Salmonella, vilket gör att du exempelvis kan äta löskokta ägg, något som bör undvikas i många andra länder, säger Axel Lagerfelt.

Ingen hälsorisk enligt Livsmedelsverket

Inom EU är bekämpningsmedlet Fipronil inte godkänt för att behandla djur och stallar inom livsmedelsproduktion. I Sverige är det inte tillåtet som bekämpningsmedel, utan enbart som medel mot löss, fästingar och kvalster för hund och katt.

Enligt Livsmedelsverkets beräkningar baserat på uppmätta halter och svenska matvanor ska det inte finnas någon hälsorisk för dem som eventuellt har ätit av de kontaminerade äggen.


Av: Annika Rådlund Källa: Svenska Ägg