Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Carl Jan Granqvist donerar Saxå Bruk till en stiftelse

 
  • Carl Jan Granqvist lämnar över Saxå Bruk till en stiftelse.

    Carl Jan Granqvist lämnar över Saxå Bruk till en stiftelse.

  • Saxå Bruk i östra Värmland.

    Saxå Bruk i östra Värmland.

Föregående
Nästa
 
För nära 40 år sedan köpte Carl Jan Granqvist Saxå Bruk. Vid det tillfället var han en ung gästgivare med ambitioner och gastronomisk aptit att starta verksamhet i Bergslagen. Nu meddelar han att en stiftelse kommer att ta över Saxå Bruk.

Carl Jan Granqvist, som idag är en av Sveriges mest kände måltids- och vinkännare,  har under åren inte bara utvecklat Saxå Bruk - han har även varit initiativtagare till Campus Grythyttan som är en restaurang- och hotellhögskola vid Örebro universitet. 
 
Saxå Bruk utanför Filipstad i östra Värmland blir säte för den nybildade stiftelsen Aptitum. Hela egendomen som omfattar 200 hektar mark, 13 hus med inventarier skänks till stiftelsen Aptitum, som ska bli ett gastronomiskt centrum, ett hem för svensk gastronomi med njutning i fokus. Carl Jan Granqvist gläds över att livsverket finner en vital framtidsform.

Stiftelsen Aptitum ges förtroendet att förvalta Saxå Bruk
Tanken att låta Saxå Bruk leva vidare i en ny form har vuxit fram under ett tiotal år. Under december 2021 beviljades ett generöst anslag från Erling Perssons stiftelse som gjorde det möjligt för Carl Jan Granqvist att donera egendomen med en tryggad kapitalbas.

Han meddelar att det finns inget vemod i att hans livsverk nu skänks bort.

– Tvärtom, jag känner en lycka över att Saxå Bruk får leva vidare. Det saknas idag en fysisk plats för nordisk gastronomi, ett hem där det kan samlas gastronomisk tradition och innovation under ett och samma tak. Saxå Bruk kan i en framtid utvecklas till ett nav för såväl nordisk som svensk gastronomi säger Carl Jan Granqvist.

Stiftelsens säte Saxå Bruk kommer parallellt med detta fortsätta att erbjuda en plats för boende, konferenser och upplevelser och stiftelsen kommer att ha ett nära samarbete med Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA. Carl Jan Granqvist är ledamot i dessa tre akademier. Stiftelsen Aptitum vill initialt fokusera på gastronomiskt hantverk och sensorik.

Till medlemmar i Stiftelsen Aptitums styrelse har som ordförande utnämnts Cecilia Schelin Seidegård. Övriga ledamöter är Niklas Cassel, Viktor Söderberg, Mia Kling och Carl Jan Granqvist.Om stiftelsen Aptitum
Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till yrkesverksamma inom besöksnäringen, forskarsamhället samt till en allmänhet om nordisk och svensk gastronomi, det vill säga måltidskunskap med njutning i fokus. Detta görs genom samverkan med företag, organisationer och en intresserad allmänhet. Ett viktigt uppdrag för stiftelsen är att främja utbildning och forskning inom området gastronomi, och förvalta och utveckla den europeiska gastronomin med sitt ursprung i det kristna arvet. För att främja utveckling och lärande kommer stiftelsen att anordna seminarier och föreläsningar, initierar forskningsprojekt och samverkar med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Av: Annika Rådlund Källa och foto: Saxå Bruk