Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Hotellen i Stockholm dippade under sensommaren

 
Hotellen i Stockholm dippade under sensommaren–Det kan ha varit den sista normala hotellmånaden på mycket länge, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Hotellen minskade sina logiintäkter med 5 procent under augusti jämfört med samma månad 2019. De lägre intäkterna var en följd av en 11-procentig nedgång i andelen uthyrda rum. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

–Att hotellmarknaden i Stockholm dippar när resten av landet ökar är illavarslande och något vi får hålla ett öga på under hösten, säger Stefan Westerberg

Under sensommaren minskade intäkterna för stockholmshotellen med 5 procent jämfört augusti 2019, vilket var det senaste året som inte påverkades av pandemin. För hotell belägna utanför Stockholm var intäkterna däremot 37 procent högre, och snittet för samtliga hotell i Sverige var 18 procent högre intäkter än motsvarande månad 2019.

–Det kan ha varit den sista normala hotellmånaden på mycket länge. Hushållen kommer att dra in på semestrar och nöjen när konsumtionsutrymmet krymper, och företag tenderar att hålla igen på resor och konferenser under lågkonjunktur. Även hotellen drabbas hårt av kostnadsökningar och höjda elpriser. Det kan bli dystert för en näring som just kämpat sig genom pandemin, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

I Sverige uppgick de totala logiintäkterna till 2 538 miljoner kronor under augusti 2022. Det ska jämföras med 2 143 miljoner kronor i augusti 2019. Hotellen i Stockholm fick sammantaget in 885 miljoner kronor på logi under augusti månad 2022. För hotellen utanför Stockholm uppgick logiintäkterna till 1 654 miljoner kronor.

Intäktsökningarna var primärt en följd av högre rumspriser. Snittpriset för ett hotellrum i Sverige i augusti var 1281 kronor, vilket kan jämföras med 986 kronor för ett år sedan och 1085 kronor i augusti 2019.

–Hotellen påverkas av inflationen precis som många andra branscher och de ökade intäkterna är till stor del en priseffekt. De senaste fem månaderna har logiintäkterna varit högre än motsvarande period innan pandemin, säger Stefan Westerberg.

Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms Handelskammare