Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Burger King använder sig av ny teknik för att återvinna energi ur ventilationssystemen

 
Burger King använder sig av ny teknik för att återvinna energi ur ventilationssystemenBurger King kommer nu att använda sig av ny teknik för att återvinna energi. Alla nya Burger King-restauranger kommer att använda sig av en ny teknik från ett svenskt företag för att återvinna energi ur ventilations-system. Burger King Sverige blir den första restaurangkedjan i världen att implementera den nya tekniken i sina restauranger.

Ungefär 40 procent av all energi som produceras i världen förbrukas i fastigheter. Fram tills nu har det varit omöjligt att, på ett ekonomisk hållbart sätt, återvinna energi ur ventilationen i fastigheter med restaurangverksamhet. Det råder ett stort energisvinn bland världens omkring 15 miljoner restauranger, då merparten av energin som genereras förblir outnyttjad.

– Vi satsar på att hitta nya klimateffektiva lösningar som verkligen fungerar. Detta är ett tydligt exempel och ett steg i att göra hela vår verksamhet mer energismart, säger Iwo Zakowski, General Manager på Burger King Sverige.

Fett och sot i ventilationen har fram tills nu gjort det både svårt och olönsamt att återanvända energin som genereras i restaurangkök. 

Det tekniska genombrottet för hur man kan fånga upp den energi som annars förblir outnyttjad kom från det svenska cleantech-företaget Enjay, som utvecklat och lanserat systemet Lepido. Systemet består av en underhållsfri energiåtervinningsenhet för särskilt utmanande miljöer, såsom restaurangkök, och kan återvinna energin som genereras, trots de höga halterna av fett och sot. Enheten fungerar i såväl varma som kalla klimat och den återvunna energin kan användas till värme eller kyla i ventilation, varmvatten eller i element.

Bland investerarna bakom Enjay finns bland annat den före detta H&M vd:n Karl-Johan Perssons bolag Philian AB. Företaget har även blivit utsett som “Climate Solver” av WWF och är även en av finalisterna i världens största klimattävling, SET 2020 som anordnas av den tyska energimyndigheten (DENA) och World Energy Council.

– Att vår energiåtervinningsenhet fungerar utmärkt på Burger King, som grillar sin mat över eld, visar på att Lepido kommer kunna användas i ventilationssystem på alla typer av restauranger, säger Jesper Wirén, Enjay:s vd och grundare.

Den genomsnittliga effekten per Burger King-restaurang uppgår till cirka 20kW, vilket innebär att energiåtgången för uppvärmning av restaurangen halveras. Utsläppen av CO2 kommer att minska med 2,5 ton per år, vilket innebär att när samtliga 250 Burger King restauranger i Skandinavien är konverterade minskar utsläppen med 625 ton per år. Lepido ingår nu i standardritningarna för alla nya Burger King-restauranger som King Food bygger i SkandinavienBurger King 
Burger King har mer än18 200 restauranger i 86 länder, varav 139 restauranger finns i Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger världen över ägs och drivs av oberoende franchisetagare.

Om Enjay Systems
Enjay är ett Malmöbaserat miljöteknikföretag grundat 2015 som är specialiserade på energieffektivisering. Enjays första innovation Lepido, lanserades 2018, och är världens första lönsamma energiåtervinningsenhet för restaurangventilation. Lepido möjliggör en minskning av det globala utsläppet av växthusgaser (CO2) på 500 000 000 ton (0,5 Gigaton) per år, vilket motsvarar cirka 1% av det prognostiserade globala utsläppet av CO2 år 2050.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Burger King