Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisen

 
Finansiering för insatser till företag som drabbats av coronakrisenNu går det att söka pengar från Tillväxtverket till insatser som ska stötta drabbade företag under coronakrisen. Nu finns det möjlighet att söka finansiering till insatser som ska stötta företag som drabbats av coronakrisen. De tre utlysningarna från Tillväxtverket riktar sig till offentliga och privata aktörer i Skåne-Blekinge, Östra mellansverige och i Övre norrland. Men man får vara snabb, en av ansökningarna har dagens datum som sista ansökningsdag.


Östra mellansverige
Östra mellansverige vill med sin utlysning stärka forskning och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft och stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Sök senast idag den 3 juni

Skåne Blekinge
Skåne-Blekinge fokuserar sina insatser på att stötta entreprenörer och små och medelstora företag som påverkats kraftigt av det ekonomiska läget. Sök senast den 7 juni

Övre norrland

I den här utlysningen kan pågående och väl fungerande projekt utöka sin budget och verksamhet. De tillkommande insatserna ska stödja företag inom sektorer som blivit särskilt drabbade av coronakrisen. Insatserna ska inkludera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Sök senast den 20 augustiAv: Annika Rådlund Källa och foto: Tillvaxtverket
www.tillvaxtverket.se