Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Region Stockholm beviljar 500.000 kronor till Destination Sigtuna

 
Region Stockholm beviljar 500.000 kronor till Destination SigtunaDestination Sigtuna, där bland annat Arlanda ingår, får pengar ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget för att hjälpa besöksnäringen i området. Igår beslutade Tillväxt- och regionplanenämnden i Region Stockholm att tilldela Destination Sigtuna 500.000 kronor ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget. Pengarna ska användas till ett marknadsförings- och affärsutvecklingsprojekt med syfte att främja besöksnäringen i regionen.

Sigtuna har under många år varit Sveriges fjärde största hotelldestination med nära en miljon gästnätter per år. Sigtuna är även hem till Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport och den lokala besöksnäringen är mycket hårt drabbad av covid-19.    

–Besöksnäringen är en basnäring i Sigtuna och i den senaste mätningen från 2018 omsatte besöksnäringen 42,7 miljarder kronor, inkl. flygverksamheten på Stockholm Arlanda Airport. Sedan mars har i princip hela näringen avstannat och många företag har förlorat över 95 procent av sina intäkter genom uteblivna gäster och besökare samt inställda möten och evenemang. Vi är otroligt glada och lättade över att Region Stockholm nu valt att stötta oss i detta kritiska läge, säger Anna Lakmaker på Destination Sigtuna.

Sigtuna ligger på fjärde plats nationellt i gästnattsstatistiken och destinationen omfattar Arlanda, Märsta, Rosersberg, och Sigtuna stad. Bolaget Destination Sigtuna bildades 1992 och ägs till 47 procent av Sigtuna kommun och till 53 procent av lokala privata företagare. Samverkan sker i nära samarbete mellan kommun och näringsliv och bolaget driver bland annat ett hotellnätverk, ett hållbarhetsnätverk och Frukostklubben.

De 500.000 kronorna kommer ur Region Stockholms extra utlysning av hållbarhets- och skärgårdsanslaget med anledning av covid-19. Medlen är reserverade för att stödja besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län för att dämpa de negativa effekter som ses i spåren av den rådande coronapandemin. Utlysning riktar sig specifikt till insatser som syftar till att stärka besöksnäringen och närliggande sektorer i Stockholms län.

Med anledning av den svåra situationen för Sigtunas besöksnäring, beslutade Sigtuna kommun, som äger 47 procent av Destination Sigtuna, om ett driftbidraget.

–Vi kommer att använda de 500.000 kronorna från Region Stockholm tillsammans med det ökade driftbidraget om 500.000 kronor från Sigtuna kommun, till att erbjuda affärsutveckling för näringen och för att marknadsföra mötesdestinationen Sigtuna. Genom att öka destinationens synlighet kan vi stötta våra lokala hotell- och mötesanläggningar att återfå sina gäster och därmed återskapa arbetstillfällen, säger säger Anna Lakmaker. 

Hon menar att den lokala besöksnäringen inte bara är viktigt för Sigtuna utan för hela Sveriges besöksnäring.

– Arlanda är för många besökare, både från andra delar av Sverige och hela världen, porten till hela vår region och vårt land. Om vår besöksnäring kollapsar kommer det ge svallvågor i hela Sverige. 
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Destination Sigtuna