Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Bostäder, kontor eller hotell – allt är möjligt

 
Bostäder, kontor eller hotell – allt är möjligtHybridhuset byggs med en stor flexibilitet. I Hyllie får Malmö sitt första hybridhus, som utformas för att det snabbt och enkelt ska gå att växla mellan olika användningsområden. Bygglovet har beviljats.

I södra delen av Hyllie kommer Malmös, och kanske även landets, första så kallade hybridhus att byggas. Byggnaden har två huskroppar som möts i en vinkel, i totalt sju våningar med 80 lägenheter, alternativt kontorsyta på cirka 5600 kvadratmeter. Bottenvåningen utformas för att främja ett levande och tryggt gaturum, till exempel genom service eller butiker.

Det som utmärker huset är att det med mycket enkla medel går att växla användningen mellan kontor, bostäder och hotell. Byggsystemet gör att en bostad eller ett kontor lätt kan öka eller minska i yta. Dörröppningar kommer enkelt att kunna öppnas upp och stängas igen, och till exempel kök kommer att kunna flyttas. 

I princip ska det vara möjligt att göra anpassningar för en ny hyresgäst med andra behov, utan att behöva anlita hantverkare. De delar som inte behövs för tillfället ska enkelt kunna magasineras för att återanvändas senare. 

 Meningen är att flexibiliteten ska minska miljömässigt kostsamma och onödiga ombyggnationer när en ny hyresgäst flyttar in och användningen ändras från till exempel bostad till kontor. Det ska också medföra så små störningar som möjligt för andra hyresgäster och grannar. 

Byggherren siktar på att nå kraven för en ambitiös miljöcertifiering, Miljöbyggnad nivå guld. Projektet innehåller ett mobilitetspaket som består bland annat av cykelpool och cykelverkstad. På taket installeras 300 kvadratmeter solpanel för lokal produktion av förnybar el, och på fasaden byggs ett innovativt system för växtlighet. 

– Det här är ett spännande projekt som visar hur man kan utforska vad ett hus kan vara. Det visar också att Malmö är en attraktiv plats för att förverkliga nyskapande idéer kring hållbart byggande. Malmö är en testbädd för det som kommer att bli norm i framtiden. Jag välkomnar utvecklingen som den här hybridbyggnaden representerar, eftersom staden blir mer resilient när husen kan användas till flera olika saker, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden. 

– Det här är ett intressant koncept för långsiktigt och hållbart byggande som gör det möjligt att möta både dagens och framtidens behov. Hybridhuset sätter sin prägel i området med såväl funktion som arkitektur, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.