Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Anställda inom hotell- och restaurangbranschen har roligast på jobbet

 
Anställda inom hotell- och restaurangbranschen har roligast på jobbetI en undersökning gjord på uppdrag av Miljonlotteriet så framkom det att hälften av alla svenskar oftast, eller hela tiden, har roligt på sitt arbete. Roligast på arbetet uppger anställda inom hotell- och restaurang samt butik att de har, tätt följt av yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård.

Miljonlotteriet, vars mission är att ge människor en roligare vardag, är ständigt på jakt efter mer insikter och kunskap om vad svenska folket tycker är roligt. I år har man därför gjort en undersökning på Norstats riksrepresentativa webbpanel som kartlägger vad svenskarna tycker gör vardagen roligare. Arbetet är en stor del av vardagen och med tanke på det ställdes frågan: ”Hur ofta upplever du att du har roligt på ditt arbete?”.

Här är topplistan över de yrkesroller som svarat att de hela tiden, eller oftast, har roligt på sitt arbete:

1.Yrken inom hotell-, restaurang-, storhushåll- och handelsbranschen.

2.Yrken inom hälso- och sjukvård och pedagogiskt arbete.

3.Yrken inom ekonomi, juridik, marknadsföring och försäljning.

4.Yrken inom industriell tillverkning, drift och transport.

5. Yrken inom bygg- och anläggningsbranschen.

– Vad som är intressant att se är att så många med yrken som innebär kontakt med människor tycker att de har roligt på jobbet. Det är glädjande att se samtidigt som man kan reflektera över det faktum att endast är hälften av de tillfrågade i undersökningen anser att de alltid eller oftast har roligt på sitt arbete. Det känns som ett lågt betyg med tanke på hur stor del av livet man spenderar där, säger Jonatan Hjort, vd på Miljonlotteriet.

Detta gör vardagen roligare utanför jobbet


Det finns stora regionala skillnader mellan personer verksamma inom bygg-, anläggnings- och hantverksbranschen. 

På östkusten tycker hela 63 % att vardagen blir roligare av att laga mat, medan siffran är ungefär hälften så låg i Sydsverige och Västra Götalands regionen.

 På västkusten uppskattar 80 % av hantverkarna vardagsträning, något som inte prioriteras i samma utsträckning i södra och östra Sverige.

 Att slappna av med en tidning eller bok uppskattas av hantverkare på östkusten, men har lägre prioritering på syd- och västkusten, där man hellre vistas i naturen.

Inom hälso- och sjukvård värderar östkustborna drygt en tredjedel handarbete som stickning och pyssel, medan siffran är runt 20% i de västliga och sydliga regionerna. Hälso- och sjukvårdarna på östkusten uppskattar även shopping i högre utsträckning än de andra undersökta regionerna, där västkustborna är minst intresserade av detta.

Något som är intressesant är att av alla de tillfrågade i undersökningen så är det bara 1 % att de helst delar en rolig upplevelse tillsammans med en kollega. Här går helt enkelt familj, vänner och partner före.


Och så 60-miljonersfrågan…

På frågan vad de tillfrågade skulle göra om de vann 60 miljoner, en vinst som Miljonlotteriet lanserat tidigare i år, så svarar hela 32 % att de skulle sluta jobba helt. Å andra sidan svarar närmre 70 % av de tillfrågade att om de vann 60 miljoner så skulle de fortsätta leva sina liv som vanligt, men med mer guldkant.


Om studien
Miljonlotteriets undersökning har genomförts på Norstats riksrepresentativa onlinepanel av undersökningsföretaget Insight Distillery på uppdrag av Miljonlotteriet. Totalt har 2000 webbintervjuer genomförts på Norstats panel som består av ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. De intervjuade befinner sig över hela Sverige och är mellan åldrarna 18–80 år.

Norstat är en av de ledande webbpanelerna i Europa med en högkvalitativ panel bestående av korrekt rekryterade respondenter vilket säkerställer riksrepresentativa urval och hög kvalitet på insamlad data.