Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

1,2 miljoner till forskning om sexuella trakasserier av kroganställda

 
1,2 miljoner till forskning om sexuella trakasserier av kroganställdaVar går krogpersonalens gräns mellan att vara serviceintriktad och att inte acceptera sexuella trakasserier från sina gäster? Det ska två forskare på Linnéuniversitet titta närmare på i ett forskningsprojekt med gymnasieelever på hotell- och restaurang.

Maria Hedlin, professor i pedagogik och Eva Klope, lektor i pedagogik, på Linnéuniversitet, ska undersöka hur gymnasielever som läser på Restaurang och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet ser på sexuella trakasserier som kan förekomma från gäster inom yrkesområdet de utbildar sig till.

– Sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen är ett känt och vanligt förekommande problem. Genom att lyfta ämnet redan i gymnasiet kan utbildningarna tidigt stötta sina elever att hantera och förebygga sexuella trakasserier i ett framtida yrkesliv, säger Maria Hedlin, som också är projektledare för studien.

Både Maria Hedlin och Eva Klope undervisar på Linnéuniversitetets yrkeslärarprogram. Studenterna inom yrkesläraprogrammet arbetar ofta redan som yrkeslärare. De har i regel lång yrkeserfarenhet från sin bransch, men saknar pedagogisk utbildning.

Studenterna som kommer från hotell- och restaurangbranschen lyfter ofta problemen med att personal utsätts för sexuella trakasserier av gäster. Frågan är komplex och lärarna upplever att det inte är helt enkelt att vägleda eleverna.

– Det är ibland en fin gräns ibland mellan att vara tillmötesgående och avgöra vad som faktiskt är att se som sexuella trakasserier. Den här rapporten är tänkt att bli ett hjälpmedel och ett verktyg för att stävja sexuella trakasserier.  

Undersökningen, som ska pågå under hela 2021 och fram till mars 2022, sker genom intervjuer av gymnasieelever i årskurs tre, då de i regel både haft yrkespraktik och i många fall även hunnit med att jobba.

Projektet är ett av fem forskningsprojekt från fyra lärosäten som får dela på sammanlagt 6,7 miljoner kronor från Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, som ska främja vetenskaplig forskning och innovation inom besöksnäringen:

Kompetent, kunnig och stolt. Lärande som varumärkeslöfte i besöksnäringen, Luleå tekniska universitet, 1 700 000 kronor. Social hållbarhet för framtida medarbetare inom hotell- och restaurang, Linnéuniversitetet, 1 200 000 kronor. 
The new ’normal’ and the changing value of tourism education, Högskolan Dalarna, 1 500 000 kronor.
 Besöksnäringens bidrag till ett minskat klimatavtryck, Högskolan Dalarna, 1 000 000 kronor.
 Supporting adoption of climate-smart solutions with lab-based experimental social science, Mittuniversitetet Östersund, 1 300 000 kronor.
Av: Annika Rådlund Källa: Linnéuniversitetet 
Foto: Getty Images