Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Regeringen vill förlänga krogrestriktionerna fram till sommaren 2021

 
Regeringen vill förlänga krogrestriktionerna fram till sommaren 2021Nu meddelar regeringen att de vill förlänga smittskyddsåtgärderna på serveringsställen fram till nästa sommar istället för till årsskiftet.

Förlängningen ska i så fall gälla till första juli nästa år, enligt en promemoria från socialdepartementet. Det föreslås att de restriktioner som trädde i kraft i sommar gäller ska fortgå för restauranger, barer och krogar.

"Vi måste hålla i och hålla ut. Fortsatta åtgärder behövs för att dämpa smittspridningen", skriver socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

I remissen står:
"I Sverige och i resten av världen fortsätter spridningen av det virus som orsakar covid-19. Det finns därmed anledning till fortsatt försiktighet i syfte att minska spridningstakten för att värna de grupper i befolkningen som riskerar att få särskilt allvarliga följder av sjukdomen. Den 1 juli 2020 trädde lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i kraft. Lagen är tidsbegränsad och upphör att gälla vid utgången av 2020. I den promemoria som nu remitteras föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till den 1 juli 2021. Socialdepartementet önskar ta del av era synpunkter på de förslag som lämnas i promemorian och bjuder därför in till ett remissmöte"

Efter remitteringen kommer regeringen att analysera inkomna synpunkter och sedan lägga fram en proposition med förslaget om att förlänga den tidigare tidsbestämda lagen.Remiss av promemorian

Av: Annika Rådlund Illustration: Getty Images