Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Uppsving för hotellbranschen

 
Uppsving för hotellbranschenLandets hotell är nu tillbaka på normalnivå men Stockholmshotellen släpar efter lite. Nya siffror från Stockholms Handelskammare visar att hotellbranschen utanför Stockholm är nu tillbaka på samma nivå som före pandemin. 

Intäkterna ökar snabbt i takt med att hotellgästerna tilltar i volym, det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance. Intäkter för hotell i Sverige, utanför Stockholms län, är nu under mars månad 2022 tillbaka på exakt samma nivå som under motsvarande månad 2019. 

För svenska hotell som helhet var logiintäkterna 9 procent lägre än siffrorna i mars 2019. Motsvarande nivå för hotell belägna i Stockholms län var -22 procent.
 
- Det är ett glädjebesked. Trenden är tydligt positiv och efterlängtat efter en mycket lång period med svaga intäkter. Branschen kommer från en långvarig kris och är fortfarande mycket bräcklig, men just nu finns det skäl att blicka mot sommaren med hopp för ögonen, säger Stefan Westerberg, chefekonom Stockholms Handelskammare.

I Sverige var de totala logiintäkterna 1 473 miljoner kronor för mars 2022. Det kan jämföras med endast 545 miljoner kronor i mars 2021. Hotellen i Stockholm fick sammantaget in 497 miljoner kronor på logi, jämfört med 142 miljoner kronor i mars 2021. Det är en ökning med 250 procent. För hotell utanför Stockholms län uppgick logiintäkterna till 976 miljoner kronor under mars 2022, att jämföra med 403 miljoner kronor motsvarande månad i fjol.

- Stockholm ligger lite efter i återhämtningen. Det är en naturlig följd av begränsat internationellt resande, särskilt från mer långväga turister och affärsresenärer som utgör en viktig del i Stockholms turismnäring. Men utvecklingen går tydligt åt rätt håll. På längre sikt är det viktigt att utveckla Stockholm och Sverige som ett attraktivt turistmål. Det handlar bland annat om att satsa på fler och bättre flygförbindelser samt att utveckla Arlanda och Arlandas omkringliggande infrastruktur. Konkurrensen om de utländska turisterna är stenhård, säger Stefan Westerberg.Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms handelskammare