Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

TUI utvidgar sin hotellportfölj genom global hotellfond

 
TUI utvidgar sin hotellportfölj genom global hotellfondTUI:s nyligen initierade hotellfond blir operativ för första gången, genom förvärvet av det nyligen öppnade Emerald Zanzibar Resort & Spa på Zanzibar. Mot bakgrund av en återgång till normal verksamhet fokuserar TUI alltmer på lönsam tillväxt igen. Detta ska uppnås särskilt genom att expandera den egna produktportföljen. TUI:s hotellvarumärken är bland de viktigaste drivkrafterna för tillväxt och bidrar betydligt till TUI-koncernens intäkter. 

Hotels & Resorts har genererat konsekvent positiva resultat i flera kvartal, och dess underliggande EBIT har till och med överträffat de förpandemiska nivåerna under de senaste fyra kvartalen. Därför avser koncernen att expandera hotellportföljen ytterligare. Den tillgångsbaserade strategin som initierades redan i slutet av 2019 genom förvaltnings- och franchiseavtal samt framgångsrika joint ventures och investeringspartnerskap kommer att tjäna detta syfte. 
Under det nuvarande räkenskapsåret har hotellportföljen utökats med 32 fastigheter, varav vissa drivs under varumärket TUI Blue. 

TUI:s nyligen initierade hotellfond blir operativ för första gången, genom förvärvet av det nyligen öppnade Emerald Zanzibar Resort & Spa på Zanzibar. Hotellet kommer att drivas av TUI Hotels & Resorts och TUI utökar därmed sitt utbud på den östafrikanska ön till fyra hotell. Fonden har ytterligare kapital för förvärv och undersöker möjliga hotellprojekt.

– Lönsam tillväxt är fokus för vår framtida strategi. Våra egna hotell- och klubbvarumärken bidrar betydligt till tillväxten och företagets intäkter och erbjuder våra gäster exklusiva produkter. Vi initierade hotellfonden med syftet att ytterligare expandera vår framgångsrika hotellportfölj och öka intäkterna i segmentet, samtidigt som vi kan erbjuda professionella investerare en attraktiv investering i hotellfastigheter. Det har vi lyckats bra med – fonden är utrustad med initiala medel och är operativ. Nu går vi in i den första investeringsfasen. Fonden har medel för att förvärva ytterligare hotell. De nästa konkreta investeringsmöjligheterna följs redan upp, säger Peter Krueger, styrelsemedlem i TUI AG med ansvar för koncernstrategi och M&A, samt tillväxtsegmentet Holiday Experiences, som inkluderar hotell, hotellvarumärken och delägande.

Efter en övergångsperiod kommer det nya all-inclusive-hotellet att drivas av TUI Hotels & Resorts från och med början av 2024. Alla redan gjorda bokningar av gäster kommer att övertas. TUI utökar därmed sitt utbud på den östafrikanska ön till fyra hotell.

Fonden avser också att förvärva en hotellfastighet från TUI:s portfölj. Denna drivs för närvarande av ett TUI-hotellvarumärke och kommer även i framtiden att drivas som sådant genom ett förvaltningsavtal. Även här har parterna kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. TUI kommer att investera försäljningsintäkterna i ytterligare hotelltillväxt.Fakta TUI
TUI Nordic med en marknadsandel på 25 procent är den ledande aktören på den nordiska resemarknaden. Den nordiska koncernen etablerades 1961 och erbjuder paketresor, flyg, hotell och kryssningar.
TUI Nordic består av TUI i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt Nazar, WonderCruises och flygbolaget TUIfly. Koncernen ingår sedan 2000 i TUI Group, världens största turistkoncern med verksamhet i omkring 180 destinationer världen över.


Källa och foto: Tui