Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så ser beläggningen ut på hotellen just nu

 
Så ser beläggningen ut på hotellen just nu-Mycket pekar på att hotellen kommer känna av bistrare tider, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. Under november månad påverkades hotellbranschen av det sämre ekonomiska läget med en något lägre beläggningsgrad i Stockholm och hela Sverige jämfört med motsvarande månad 2019, året innan pandemin. Det visar siffror från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare analyserat.

Under november månad var beläggningsgraden för landets hotell 63,8 procent och 66,9 procent för hotellen i Stockholm, vilket ligger under 2019 års nivåer då motsvarande siffror för Sverige var 67,1 procent för Sverige och 71,8 procent för Stockholm.

Trots att beläggningen minskat har hotellens logiintäkter ökat och överstiger både förra årets nivåer och 2019 års nivåer. I november var logiintäkterna i hela hotellbranschen 10 procent högre än i november 2019 och i Stockholm uppgick ökningen till 6 procent.

Uppgången av logiintäkter är till stor del en priseffekt med ökade snittpriser för en hotellnatt. Snittpriset för en hotellnatt i Sverige har ökat med 8 procent sedan 2019 och i Stockholm uppgår ökningen till 7 procent.

-Med ett sämre ekonomiskt läge ligger det i korten att hushållen sparar in på sina kostnader och drar ner på semestrar och hotellövernattningar. Det är därför rimligt att hotellens beläggningsgrad minskar något. Hotellens logiintäkter hålls uppe av ökade snittpriser, som är höga jämfört ifjol men som är fullt rimliga och modesta över en längre tidshorisont. Framgent har hotellen en svår balansakt mellan att upprätthålla lönsamhet och sätta priser som följer hushållens minskade köpkraft, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare. 

Trots fortsatt positiva siffror när det kommer till intäktströmmar visar sentimentsindikatorer från Konjunkturinstitutet att hotellen ser dystert på framtiden. Under november månad var det 18 procentenheter fler hotellföretag som bedömer att efterfrågan kommer att minska under det kommande kvartalet, jämfört andelen hotell som tror på det motsatta.

Utsikterna har snabbt försämrats. Bara för två månader sedan förelåg en motsatt situation med en övertalighet av hotellföretag som trodde på ökad efterfrågan av hotellövernattningar.

-Mycket pekar på att hotellen kommer känna av bistrare tider, vilket i sin tur kommer påverka rekryteringen av ny arbetskraft, avslutar Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.
Av: Annika Rådlund Källa och foto: Stockholms Handelskammare