Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Platser kvar på yrkeshögskolan -trots fler sökande än någonsin

 
Platser kvar på yrkeshögskolan -trots fler sökande än någonsinDet finns fortfarande flera platser kvar på yrkeshögskoleprogrammen. Trots att antalet behöriga sökande till yrkeshögskolan är högre än någonsin finns det platser kvar på uppåt 300 yrkeshögskoleprogram med start i höst. Bland utbildningar inom besöksnäringen finns bland annat platser kvar inom;  Revenue management, Hotel supervisor, Turism- och resekonsult, Management inom hotell & besöksnäring och Affärsutveckling inom besöksnäringen.

Yrkeshögskolan har byggts ut kraftigt under de senaste åren och antalet utbildningsplatser har fördubblats sedan 2014. Samtidigt har intresset för utbildningsformen ökat och konkurrensen om platserna är på de populäraste utbildningarna fortsatt hård. Men det är ändå möjligt att komma in på en YH-utbildning i höst. Det finns fortfarande platser kvar på hundratals av yrkeshögskolans program.

Platser finns fortfarande kvar för sen anmälan; Service manager, Destination manager, Arctic hospitlity leader, Revenue management, Hotel supervisor, Turism- och resekonsult, Management inom hotell & besöksnäring och Affärsutveckling inom besöksnäringen.

Flest platser finns inom teknik och data/IT

Av de uppåt 300 program som fortfarande går att söka är 75 inom utbildningsområdet Teknik och tillverkning och 58 inom Data/IT.

- En av de trender som påverkar arbetsmarknaden kraftigast just nu är digitaliseringen. Det märks inte minst när det kommer till det växande behovet av digital kompetens. Yrkeshögskolan står för en viktig och växande del av den kompetens Sverige behöver och den som väljer att läsa en YH-utbildning har därför mycket goda möjligheter att få jobb efter examen, säger analytikern Jessica Sjönell på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Samtliga program inom yrkeshögskolan bygger på arbetsmarknadens behov. Det är en viktig anledning till att 89 procent av de studerande får jobb inom ett år efter examen.

- Nästan alla svenska företag efterfrågar produkter och tjänster som är direkt beroende av digital kompetens och behovet är därför mycket starkt, säger Jessica Sjönell.

Flexibla distansutbildningar

Redan före pandemin var utbudet av distansutbildningar inom yrkeshögskolan stort. Intresset för flexibla utbildningar med distansupplägg fortsätter att öka och i höst startar 350 utbildningar på distans. I dagsläget finns det platser kvar på 90 av distansutbildningarna.Utmaningarna med brist på arbetskraft och kompetent personal, behålla  befintlig personal samt hänga med i den digitala utvecklingen. Just kompetensutveckling trycker våra ledningsgrupper på som en viktig faktor för besöksnäringens fortsatta utveckling samt att satsa på cheferna som leder medarbetarna och utvecklingen framåt. Alla behöver hjälpas åt att stötta och lyfta näringen. Vi försöker på vårt sätt.


Fler platser tillgängliga
Akademi Båstad meddelar att de också har utbildningar där de tar emot sena ansökningar och har platser kvar att fylla.

- Utmaningarna med brist på arbetskraft och kompetent personal, behålla  befintlig personal samt hänga med i den digitala utvecklingen. Just kompetensutveckling trycker våra ledningsgrupper på som en viktig faktor för besöksnäringens fortsatta utveckling samt att satsa på cheferna som leder medarbetarna och utvecklingen framåt. Alla behöver hjälpas åt att stötta och lyfta näringen, säger Helén Rosenberg, Utbildningsledare och Uppdragsutbildningar Akademi Båstad Yrkeshögskola.

Operativ ledare - inriktning Revenue Management: www.operativledare.se 

Koordinator inom besöksnäringen:  https://akademi.bastad.se/yhutbildningar/koordinator-besoksnaringen/

Dynamisk försäljning: https://akademi.bastad.se/yhutbildningar/dynamisk-forsaljning/Av: Annika Rådlund Källa och foto: Myndigheten för yrkeshögskolan samt Akademi Båstad