Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Nya rekommendationer från och med 8 december

 
Nya rekommendationer från och med 8 decemberDen som driver ett serveringsställe ansvarar för att det inte bildas trängsel. Folkhälsomyndigheten inför nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. Från och med den 8 december 2021 rekommenderas alla att hålla avstånd i offentliga miljöer.

– Vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 och till viss del mot smittspridning. Vi är fortfarande mitt inne i en pandemi och det är därför viktigt att visa extra omtanke och försiktighet. Om alla vuxna är vaccinerade och alla är friska finns inga skäl att avråda från julfirande med släkt och vänner. Men var beredd att snabbt ställa in om du har symtom på covid-19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.


Idag presenterades vilka rekommendationer som gäller från och med imorgon, den 8 december.

Allmänna råd till serveringsställen
Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan: begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.


Inför kommande högtider
Under december inträffar flera högtider som vanligen innebär att många människor samlas, bland annat lucia, jul och nyårsafton. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget.

De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare:
Den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra. Man bör som ovaccinerad särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Ovaccinerade bör även undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.


För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera alla vuxna att:

Om möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. 

Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel. 

Folkhälsomyndigheten beslutar vidare att rekommendera arbetsgivare att: 
Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum.
Undvika större samlingar inomhus med många deltagare. Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Utbildningsmoment inom skola och vuxenutbildning omfattas dock inte av rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten beslutar även att rekommendera: Att den som bedriver kollektivtrafik att bibehålla en full turtäthet.
Av: Annika Rådlund Källa: Folkhälsomyndigheten
Illustration: Getty Images