Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Gårdsförsäljning av alkohol kan bli möjlig nästa år

 
Gårdsförsäljning av alkohol kan bli möjlig nästa årUtskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning i begränsad utsträckning. Nu har frågan om gårdsförsälning av alkohol tagits upp igen och en majoritet i riksdagens socialutskott vill göra gårdsförsäljning av alkohol tillåtet. Allianspartierna vill däremot att det bara tillåts i en begränsad omfattning så att Systembolagets monopol kan bevaras.

Det finns ett stort intresse hos bland annat de cirka 300 mikrobryggerier som verkar ute i landet. Det har även startats upp ett flertal destillerier sedan avskaffandet av monopolet för tillverkning avskaffades.

Regeringen borde verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning. Det gäller under förutsättning att Systembolagets monopol kan bevaras. Det tycker Socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

I dag är det endast Systembolaget som får bedriva detaljhandel med alkoholdrycker. Frågan om det även ska vara möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol har behandlats tidigare av riksdagen som då sagt nej till förslagen.

Regeringen meddelar på sin hemsida att: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget, i en reservation. Att tillåta gårdsförsäljning av alkoholdrycker vid sidan av Systembolagets monopol skulle enligt dem innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik som varit framgångsrik för Sverige. Frågan har tidigare utretts och då gjordes bedömningen att försäljning av alkohol direkt från tillverkaren inte borde tillåtas då det inte är förenligt med Systembolagets monopolställning.


Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 26 april. Debatten sänds via webb-tv.
Av: Annika Rådlund Källa: Regeringen
Foto: Getty Images