Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

8 av 10 har svårt att höra på restaurang

 
8 av 10 har svårt att höra på restaurangVarannan person undviker lokalen i framtiden om de tycker att ljudnivån är för hög. En ny Novus undersökning visar att 8 av 10 personer över 45 år har svårt att föra samtal på restauranger och kaféer på grund av ljudnivån. Konsekvensen blir att gästerna väljer bort lokaler med hög ljudnivå och söker sig till lugnare serveringsställen.

7 av 10 uppger att det händer att ljudnivån styr deras val av restaurang och kafé – och varannan går inte tillbaka till en restaurang eller ett kafé där de stördes av höga ljud.

– Att lyckas med god mat och en lugn miljö är en framgångsfaktor i vår bransch. Ljudnivån och samtalet är en viktig del av matupplevelsen. Men trenden med öppna planlösningar och kala restauranger har skapat miljöer som förstärker ljudnivån, säger Fredrik Eriksson, prisbelönt kock och krögare som ofta medverkar i TV4 ”Nyhetsmorgon” och driver Långbro Värdshus samt Restaurang Nationalmuseum i Stockholm.

När svenskar över 45 år går på restaurang eller kafé, är samtalet centralt. Så gott som alla, 97 procent, tycker att det är viktigt att kunna höra och föra ett samtal i miljön. Det visar den nya undersökningen från Novus som gjorts på uppdrag av Phonak, som tar fram olika hörsellösningar .

Men majoriteten, 80 procent, uppger att de ofta eller ibland har svårt att föra samtal på grund av ljudnivån.
Av personerna i undersökningen som uppger att de hör ganska eller mycket dåligt svarar 65 procent att de känt sig exkluderade på grund av ljudnivån på serveringsställen.

– Det är mycket allvarligt att en så stor grupp svenskar känner sig uteslutna från en så viktig del av den sociala samvaron som restaurang- och kafébesök. Över 1,5 miljoner svenskar har nedsatt hörsel, och tyvärr dröjer det i snitt tio år innan en person som hör dåligt söker hjälp, säger Marie Bengtsson marknadsdirektör för Phonak.


Var tredje går hem tidigare
Vad gör då restaurang- och kafégäster som upplever ljudnivån så pass hög att de har svårt att höra vad de andra runt bordet säger? Jo, varannan, undviker lokalen i framtiden. Mer än var tredje avslutar restaurang- eller kafébesöket tidigare än vad de skulle ha gjort om ljudnivån inte varit störande.

För majoriteten, 73 procent, har ljudnivån påverkat valet av serveringsställe. Höga ljudnivåer kan med andra ord bidra till att serveringsställen förlorar gäster.
Om undersökningen:
Undersökningen är beställd av Phonak och är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Totalt gjordes 1124 intervjuer med svenskar i åldern 45-80 år under februari 2023. Respondenterna har fått frågor om hur de upplever ljudmiljön på restauranger, kaféer och andra serveringsställen där man sitter ner och äter eller fikar. Undersökningen berör inte barer, klubbar och andra dansställen.