Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Svårt för servicepersonal att prata om löneförhöjning

 
Svårt för servicepersonal att prata om löneförhöjningVar tredje person (34 procent) skulle vara mer engagerade i sitt jobb om de hade högre lön men 27 procent känner sig inte bekväma med lönesamtal. Mer än var fjärde servicepersonal inom handel, lager och logistik samt hotell och restaurang känner sig inte bekväm med att prata med chefen om en löneförhöjning, trots att lönen är viktig både för engagemang och vilja att stanna kvar. Det visar en undersökning med 1 100 personer gjord på uppdrag av Quinyx, verksamt inom AI-driven schemaläggning. 

Mer än var fjärde (27 procent) servicepersonal inom handel, lager och logistik samt hotell och restaurang svarar att löneförhöjning är ett ämne de inte känner sig bekväma med att prata med sin chef om. Detta trots att lönen är högt prioriterad för många: var tredje (34 procent) skulle vara mer engagerade i sitt jobb om de hade högre lön. Andra exempel är att många är obekväma att prata med sin chef som är bland annat problem med medarbetare, jobbrelaterad stress och schemaläggning. 

– Arbetsgivare måste vara lyhörda och förstå vad som är viktigt för sina anställda. Annars finns risken att det skapas en kultur där personalen jobbar mot både sina och företagets mål samtidigt. Det bidrar också till ökad motivation som får dem att vilja stanna kvar på jobbet, säger Erik Fjellborg, vd på Quinyx. 

Funderar på att säga upp sig
Nära hälften (48 procent) har funderat på att säga upp sig under det senaste året. En tredjedel av dessa (32 procent) anger att de vill höja sin lön som främsta skäl. Det gäller särskilt för servicepersonal inom hotell och restaurang där motsvarande siffra är 38 procent.  


Av de tillfrågade är det bara lite drygt hälften (54 procent) som anser att deras arbetsgivare värdesätter deras arbete. Nästan var tredje (29 procent) skulle vara mer engagerad i sitt jobb om de fick mer uppskattning för det, och även detta uppges som en vanlig anledning till att man funderat på att säga upp sig.  

– Att ge sin personal feedback och att skapa mer engagemang betyder mycket. Engagerade medarbetare kommer inte gratis men att få in deras idéer och input är ett första steg. Ett bra sätt att ta vara på personalens önskemål är att använda digitala verktyg som samlar allt på ett ställe, säger Erik Fjellborg. 

 

Mer från undersökningen: 

·     48 procent har funderat på att säga upp sig under de senaste 12 månaderna. 

·     53 procent är stolta över sitt arbete. 

·     52 procent känner att deras kompetens kommer till användning. 

·     Mer än var fjärde (28 procent) har märkt av underbemanning på sitt nuvarande jobb. 

·     Fler män än kvinnor tycker att appar hjälper dem i arbetet: 37 procent mot 30 procent. 

·     Fler män än kvinnor använder appar för att byta skift: 26 procent mot 21 procent. Kvinnor kontaktar istället sin chef (24 procent). 

·     Yngre är mer positivt inställda till appar än äldre: 39 procent av de som är 18-24 är positiva medan bara 29 procent av de som är 35-44 är positiva till dem. 

·     Möjligheten till karriärutveckling minskar med åldern: bland de yngsta (18-24) svarar 58 procent att de erbjuds den möjligheten, medan bara 50 procent av de äldsta (54+) erbjuds det. 

 Om undersökningen  
För fjärde året i rad har Quinyx genomfört den globala undersökningen ”State of the Frontline Workforce” där över 10 000 skiftarbetare intervjuats i flera länder. Den svenska undersökningen gjordes av Pollfish och omfattar 1 100 personer som tillfrågats om sin arbetssituation och arbetsmiljö. Intervjupersonerna arbetar inom branscherna frakt/distribution, hotell & restaurang, grossist, transport & lager, vård & omsorg och detaljhandel. Med skiftarbetare menas att man jobbar oregelbundna arbetstider och är beroende av ett schema. 

 
Om Quinyx  
Quinyx arbetar med AI-driven schemaläggning och gör det enkelt att optimera scheman, rapportera tid, budgetera och förutse behovet av personal.  900 företag runt om i världen använder sig av Quinyx.Av: Annika Rådlund Källa: Quinyx
Foto: Getty Images