Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Antal nystartade bolag sjunker - utom i ett län

 
 Enligt färsk statistik från UC ökade konkurserna under april för den 9:e månaden i rad, samtidigt som antalet nystartade bolag fortsatt störtdyker.

Inflationen och en annalkande lågkonjunktur gör fortsatt avtryck på svensk ekonomi och näringsliv. Under första kvartalet 2023 har antalet nystartade företag minskat med 20 procent i jämförelse med motsvarande kvartal 2022. Det gäller transport, bygg, handel och hotell-och restaurangbranschen som fortsatt har de lägsta nivån av nystarter på tio år.

Trenden är densamma i hela landet, med undantag från Kronobergs län där nystarterna istället har ökat med 160 procent i jämförelse med samma kvartal i fjol.

- Inom flertalet stora branscher har nystarterna bokstavligen störtdykt de senaste månaderna. Det är en tuff tid vi befinner oss i där hushållens motståndskraft och uthållighet tyvärr har börjat ta slut, vilket skapar sämre incitament för företagande. Sverige har en mycket stor andel egenföretagare som är känsliga för konjunktursvängningar. Det är vad vi nu ser avspeglas direkt i de rekordlåga sifforna över nyföretagande. Den tuffa vardagsekonomiska situationen gör också att många saknar marginaler och vågar ta marknadsmässiga risker. I vår statistik ser vi just nu en skrämmande trend att antalet betalningsanmärkningar för privatpersoner har börjat öka från att under en längre tid ha minskat. Fler hushåll har svårigheter att betala sina räkningar. Än ser vi inte detsamma för företagen, men risken är ju att minskad lönsamhet och försenade elstöd kommer att ge samma effekt för bolag, menar Johanna Blomé som är ekonom på UC.

Konkurserna inom bygg och detaljhandel ökar mest
Konkurserna under april månad ökade med totalt 15 procent i jämförelse med i fjol. Bland de branscher med störst ökning av andelen konkurser syns bland annat bygg (14 procent) och detaljhandeln (17 procent).

- Det har varit en kylig vår, också för företagen. Pessimismen är fortsatt hög och med Riksbankens besked om att man nu höjer styrräntan med ytterligare 50 punkter ökar osäkerheten framöver. Handeln är direkt beroende av konsumenternas köpkraft som minskar i takt med ökade vardagsutgifter. Vi ser också hur handelns egna kostnader ökar och hur marginalerna minskar, exempelvis till följd av att arbetsgivaravgiften höjs och att det blivit betydligt dyrare att importera varor på grund av den svenska kronans svaga läge. Inte heller det omtalade elstödet har ännu dykt upp. Byggsektorn har det riktigt tufft med fallande bostadspriser, stigande räntor, ökade byggkostnader, minskad real disponibel inkomst samt ett avvecklat investeringsstöd. Vissa experter menar att botten är nådd och låt oss hoppas på att de har rätt, men i nuläget ser vi ingen ljusning i vår statistik varken kring konkurser eller nystarter, avslutar Johanna Blomé som är ekonom på UC.


Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till den sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.


På uc.se/konkursstatistik kan du se en karta över företagskonkurser på länsnivå.Av: Annika Rådlund Källa och foto: UC