Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Strawberrys ledare ska få digital coachning från Zebrain

 
Strawberrys ledare ska få digital coachning från ZebrainDigital coachning har visat sig vara effektivt, nu breddar Strawberry möjligheten för anställda ledare att få digital coachning.
Strawberry (tidigare Nordic Choice Hotels) har tecknat ett ramavtal med Zebrain för att erbjuda digital coaching till ledare och chefer inom organisationens 230 hotell. 

Zebrains digitala coachingprogram med individmatchade högcertifierade coacher är specialiserade på att driva beteendeförändring och utveckla humankapital effektivt. 

I ett första pilotprojekt mellan oktober 2022 till april 2023, har Zebrain ingått i Strawberrys mentorskapsprogram där 20 hotelldirektörer och högre chefer fått tillgång till regelbunden coaching. Efter avslutat program har samtliga skattat en positiv förflyttning, där självledarskapet ökat med hela 13 %, självinsikten med 20 %, motivationen med 8 % och grundenergin, det vill säga välmående och avsaknaden av negativ stress, ökat med 16 %.

– Vi tittar hela tiden på nya tillvägagångssätt för att driva och utveckla ledarskapet inom organisationen. Samarbetet med Zebrain har varit uppskattat, där vi fått positiv återkoppling från de som hittills fått testa och mätbara resultat. Vi kommer att fortsätta att erbjuda coaching inom ramen för vårt mentorskapsprogram. Det nya ramavtalet med Zebrain gör det också smidigt för fler inom organisationen att få tillgång till coaching, säger Sandra Janbell, Director Talent & Development på Strawberry.

– Coaching är bevisat effektivt för att utveckla individers potential, där vi via vår digitala plattform tillgängliggör, effektiviserar och möjliggör mätbar progress av coaching. Resultatet från vår initiala pilot med Strawberry talar för sig självt och det nya ramavtalet visar på nya möjligheter att skala coaching i större organisationer. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Strawberry, säger Anna Bloth Karling, Vd och medgrundare på Zebrain.Av: Annika Rådlund Källa och foto: Zebrain