Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Stöd till privat lagring ska minska risken för överskott på marknaden

 
Stöd till privat lagring ska minska risken för överskott på marknadenPå grund av Covid-19-pandemin har efterfrågan på vissa mejeri- och köttprodukter på EU:s marknad minskat kraftigt. För att tillfälligt minska överskottet av dessa produkter har EU beslutat att ge stöd till aktörer i den privata sektorn för att betala kostnaderna för lagring av produkterna under en viss tid. 

Spridningen av Covid-19 och de åtgärder som vidtagits begränsar tillgången på arbetskraft, vilket i sin tur påverkar produktionen, hämtningen och bearbetningen av produkter på EU:s marknad. EU-kommissionen har därför beslutat att ge stöd till privata aktörer för att lagra dessa produkter under en viss tid. På så sätt vill man undvika att priset på EU:s marknad blir för lågt.

I Sverige har man hittills inte sett någon stor marknadspåverkan på grund av Covid-19.

- Priserna på både kött och ost har varit stabila i jämförelse med andra EU-länder. För kött har försäljningen till restaurang minskat medan försäljningen till hushållen har ökat. Det har inneburit en minskad efterfrågan på ädlare styckningsdetaljer som filé och en ökad efterfrågan på färs och korv, säger Eva Jirskog, jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Stödet gäller vissa produkter och stödet vänder sig till privata aktörer och gäller för lagring av följande produkter:

Smör
Ost
Skummjölkspulver
Nötkött
Får- och getkött
Jordbruksverket
 Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd som arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. De arbetar också för en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.Av: Annika Rådlund Källa: Jordbruksverket
Foto: MostFoto/Jordbruksverket