Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Antalet personer som är berörda av varsel om uppsägning

 
Antalet personer som är berörda av varsel om uppsägningAntalet personer berörda av varsel om uppsägning under mars och april inom hotell- och restaurangverksamhet är nu 17 312 personer. Den pågående pandemin fortsätter påverka den svenska arbetsmarknaden. Sedan inledningen av mars har totalt 69 188 personer varslats om uppsägning, och det är inom flera olika branscher som varslen sker.  

Under april varslades 26 773 personer om uppsägning och en allt större andel arbetar inom transport och industri. Bara den senaste veckan, 27 april–3 maj, har 6 270 personer varslats om uppsägning vilket är 2 575 fler än för hela april månad 2019.

– Antalet personer berörda av varsel om uppsägning fortsätter att växa med mycket höga tal. Den senaste veckans varsel kommer framför allt från transport och industri, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Flest personer som varslats sedan krisen inleddes i början av mars arbetar inom hotell- och restaurangverksamhet, bemanning och transport. Den kraftiga inbromsningen i hushållens konsumtion och i besöksnäringen har framför allt påverkat storstadslänen. Här är tjänstesektorn och bemanning stora näringsgrenarna.

Den senaste veckan, 27 mars–3 april, har omkring 13 000 personer skrivit in sig som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Under april har inskrivningstakten legat på en jämn nivå. Totalt under mars och april har omkring 122 000 personer skrivit in sig som arbetssökande.

– Arbetslöshetens utveckling beror på hur långvarig krisen blir. Bedömningen är att vi kan få en topp i sommar med en arbetslöshet runt 11 procent. Men vi kommer se stora skillnader i arbetslösheten både geografisk och mellan olika yrkesgrupper. För den som övervägt att utbilda sig eller att ställa om sitt yrkesliv kan det här vara rätt tid, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning
Avser registreringar under mars och april, per näringsgren:


Hotell- och restaurangverksamhet 17 312
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 7 173
Försörjning av el, gas, värme och kyla 0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 583
Byggverksamhet 2 479
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 7 272
Transport och magasinering 8 122 
Informations- och kommunikationsverksamhet 3 032
Finans- och försäkringsverksamhet 501
Fastighetsverksamhet 148
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 4 004
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 11 011
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 9
Utbildning 838
Vård och omsorg; sociala tjänster 962
Kultur, nöje och fritid 4 555
Annan serviceverksamhet 1 149
Summa 69 188 

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.


Av: Annika Rådlund Källa: Arbetsförmedlingen
Foto: Getty Images