Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Så många är varslade i branschen

 
Så många är varslade i branschenKrisen slagit särskilt hårt mot dem som är nya på arbetsmarknaden. Över hundra tusen personer är nu berörda av varsel om uppsägning, enligt registreringar från Arbetsförmedlingen. Siffrorna är högst för dem inom hotell- och restaurangverksamhet och inom tillverkningsindustrin.

Förutom mot dem som redan före krisen var arbetslösa, har krisen slagit särskilt hårt mot dem som är nya på arbetsmarknaden, varav av många är unga och utrikesfödda. Flera av de branscher som drabbats hårdast är också branscher där många som är nya på arbetsmarknaden får sitt första jobb.

– När efterfrågan på arbetskraft går upp igen är det i första hand personer med kort arbetslöshetstid, tidigare arbetslivserfarenhet och gymnasieutbildning som först lämnar arbetslösheten, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.


Antalet personer berörda av varsel om uppsägning
per näringsgren 1 mars – 4 oktober 2020

Hotell- och restaurangverksamhet 19 079
Byggverksamhet 5 676
Transport och magasinering 12 112
Jordbruk, skogsbruk och fiske 38
Utvinning av mineral 0
Tillverkning 16 060
Försörjning av el, gas, värme och kyla 13
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 630
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 10 607
Informations- och kommunikationsverksamhet 5 066
Finans- och försäkringsverksamhet 563
Fastighetsverksamhet 309
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 7 590
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 14 775
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 39
Utbildning 1 396
Vård och omsorg; sociala tjänster 2 068
Kultur, nöje och fritid 5 785
Annan serviceverksamhet 1 290

Summa 103 096

 


Av: Annika Rådlund Källa: Arbetsförmedlingen
Foto: Getty Images