Denna sida innehåller information om alkoholhaltiga drycker och riktar sig endast till dig som har fyllt 25 år.


Gå vidare till hemsidan

 
 

Restriktionerna förlängs i två veckor

 
Restriktionerna förlängs i två veckorFortsatt gäller endast sittande servering och minst en meters avstånd mellan sällskap. Under dagens pressträff meddelades det att de nuvarande restriktioner och rekommendationer ligger kvar i två veckor till, men att vissa av dem kan komma att avvecklas den 9 februari.
– Nästa vecka återkommer vi med besked när vi  kan göra en än mer säker bedömning att det verkligen går i den riktning som vi nu tror, sa  socialminister Lena Hallengren (S).

Hon  började med att betona att det just nu är en väldigt hög smittspridning.

–Bara den senaste veckan så har 270 000 nya fal rapporterats. Dels ökar antalet sjukhusvårdade patienter med covid-19 dels är sjukfrånvaron mycket hög i flera samhällskritiska verksamheter. Det här är en utveckling som har gått mycket snabbt de senaste veckorna därför har ett stort antal smittskyddsåtgärder införts i olika steg. De befintliga restriktionerna är omfattande men de är anpassade efter dagens situation.


De nuvarande restriktionerna kommer därför att ligga kvar.

–Nu är bedömningen att befintliga åtgärder behöver ligga kvar i två veckor till. Liv och hälsa hotas fortfarande, vi har en extrem smittspridning. Folkhälsomyndigheten bedömer att nuvarande åtgärder lägger en broms på spridningen och givet det höga antalet fall behövs bromsen ett tag till. Rycker vi i den för snabbt så riskerar vi ett bakslag i samhällets grundläggande funktioner. Dessutom behöver täckningsgraden för dos tre öka, inte minst i åldern 50 till 65 år.

Enligt Folkhälsomyndighetens scenario så når vi inom kort kulmen på den pågående smittovågen.

– Så helheten blir följande: restriktionerna behöver vara kvar de närmaste fjorton dagarna, OM läget då har stabiliserats och om kulmen bedöms som noll och vaccinationerna flyter på ja då kan merparten av restriktionerna avvecklas den 9:e februari.

Hon förklarade också att de noggrant kommer att följa läget och vilka restriktioner det kan handla om, och i vilken takt avvecklingen kan ske.

- Vi återkommer i nästa vecka med närmare och mer detaljerade besked.

Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, fick sedan ordet:

– Smittspridningen har den senaste tiden nått nivåer som vi aldrig tidigare har sett i Sverige. Storleken på mörkertalet kan inte fastställas men vår bedömning är att det under denna period är en extremt hög smittspridning. med minst en halv miljon människor i veckan som insjuknar i covid.19. Bedömningen är att toppen nås under de närmaste veckorna. '

Under den närmaste veckorna finns det nu möjlighet för de som inte har fått den tredje sprutan att ta den.

–Under den här tiden kommer fler hinna vaccinera sig, och vaccinet ger ett skydd mot allvarlig sjukdom och död, sa Karin Tegmark Wisell.


Text: Annika Rådlund Foto: Getty Images